Vad innebär underhållsskyldighet makar emellan?

2015-01-31 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag undrar vad underhållsskyldigheten mellan makar egentligen innebär. Om jag har en man som är väldigt slösaktig och köper en massa bildelar och bokar dyra resor, är jag skyldig att hjälpa honom med de kostnaderna? Jag har förstått att man ska "leva på samma standard" men gäller det bara i hushållet med mat, kläder osv eller allt annat med?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Äktenskapsbalkens sjätte kapitel handlar om makars underhållsskyldighet. Av kapitlets första paragraf framgår att vardera make, utefter förmåga, ska bidra till att parets gemensamma och personliga behov tillgodoses. Om vad den ena maken bidrar med inte är tillräckligt för att täcka dennes utgifter har den andra maken en skyldighet att skjuta till pengar. Precis som du skriver är tanken bakom lagregleringen att makarna ska leva på "samma standard". Hur hög standarden ska vara får makarna själva avgöra utifrån sin ekonomiska situation. Det är därför inte helt lätt att svara på hur underhållsskyldigheten ser ut, det varierar från par till par. Vad som är klart är att till underhållet hör i första hand vad som krävs för att tillgodose era "gemensamma behov". Dit räknas utgifter för mat, bostad och andra vanliga levnadskostnader. Med makarnas "personliga behov" avses kostnader för kläder och hygien men även utgifter för rekreation osv. Kort sagt täcks i stort sett alla vanliga levnadskostnader av underhållsskyldigheten. För att dyra resor och bildelar skulle kunna omfattas av underhållsskyldigheten krävs det, vad jag förstår, att du lever på en så pass hög standard att din mans konsumtionsvanor bara motsvarar dina egna och innebär att han lever på samma standard som dig.

Siri Dunér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81796)