Vad innebär underhållsskyldighet för barn?

2019-03-29 i Underhåll
FRÅGA
Jag är 18 år, går i gymnasiet och har skilda föräldrar. Jag brukade bo hos min mamma, men pga olika omständigheter så klarar jag inte av att bo där. Pga det så flyttade jag in till min pojkväns mammas hus. Jag kan inte på något sätt försörja mig själv, utan det gör hans mamma och jag märker att det tynger på henne. Föräldrar är ju försörjningsskyldig tills barnet fyller 18 eller är går ut ur gymnasiet, vilket betyder att tekniskt sätt är dom försäkringsskyldig för mig. Finns det något jag kan ansöka om eller liknande för att få pengar? Antingen så dom betalar eller något annat slags bidrag
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsskyldighet och underhållsbidrag hittar du i Föräldrabalken (FB).

Som förälder är man underhållsskyldig till sitt barn och det är i första hand barnets grundläggande försörjning som ska tillgodoses. Underhållsskyldigheten bedöms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Man tar även hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar samt eventuella sociala förmåner, 7 kap. 1 § 1 st. FB. Underhållsskyldigheten gäller fram till att barnet fyller 18 år. Om barnet dock går i skolan (grundskolan eller gymnasiet) efter att barnet fyllt 18 år så gäller underhållsskyldigheten tills skolgången slutförts, dock längst tills barnet fyllt 21 år, 7 kap. 1 § 2 st. FB. Föräldrarna ska fördela kostnaderna för underhåll sinsemellan efter respektive förmåga, 7 kap. 1 § 3 st. FB.

Underhållsbidraget fastställs genom avtal eller av domstol om föräldrarna inte kan komma överens, 7 kap. 2 § 2 st. FB. Pengarna ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen och summan beror på hur föräldrarnas sammanlagda ekonomi ser ut. Det bästa är om föräldrarna kan enas genom ett avtal, det finns då möjlighet att få hjälp att räkna ut en rättvis summa på försäkringskassans hemsida där du och den andre föräldern fyller i uppgifter om bl.a. er respektive inkomst, bostadskostnad och barnets kostnader. För att få hjälp med detta och med beräkningar kan du kontakta Försäkringskassan här.

Du kan också ansöka hos Försäkringskassan om underhållsstöd. Försäkringskassan betalar ut underhållsstöd när en förälder som ska betala underhållsbidrag inte gör det. Underhållsstöd betalas ut till barn vars föräldrar inte bor tillsammans (17 kap. 2 § SFB). Underhållsstödet är på ett fast månadsbelopp om 1 573 kronor för barn under 15 år och 2073 kronor för barn som fyllt 15 år (18 kap. 20 § SFB). Underhållsstöd ansöker du om här.

Sammanfattningsvis

Som förälder ansvarar man för sina barns underhåll. Om man inte har vårdnaden om dem och inte heller varaktigt bor med barnen, alternativt om man har gemensam vårdnad men barnen bor stadigvarande endast hos den andra föräldern så ska man istället betala underhållsbidrag för barnen till den andra föräldern. Underhållsskyldigheten gäller som utgångspunkt tills barnen fyllt 18 år och bestäms utifrån dina och föräldrarnas samlade ekonomiska förutsättningar. Annars kan det regleras i avtal eller genom domstol. För vidare hjälp kan man kontakta Försäkringskassan.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (848)
2019-10-13 Hur länge har en förälder underhållsskyldighet?
2019-09-30 Underhållsstöd
2019-09-30 Underhållsbidrag barn
2019-09-30 Hur gå tillväga

Alla besvarade frågor (73748)