Vad innebär underhållsskyldighet?

2017-07-27 i Underhåll
FRÅGA
Jag och min fru ska skilja oss och vi har en tvååring. Jag har fått flytta ut från hyreslägenheten och nu undrar jag vilka eventuella fordringar min fru kan ha på mig? Kan ni berätta lite kort om så kallad försörjningsskyldighet och underhållskyldighet? Vilket av dessa har jag skyldighet att betala och hur stor är summan?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Försörjningsskyldighet och underhållsskyldighet är i grunden samma sak. Försörjningsskyldighet är ett annat ord för den underhållsskyldighet som framgår av Föräldrabalkens 7 kap. 1§. Underhållsskyldigheten innebär att du och din fru är skyldiga att se till att erat barns behov är uppfyllda.

Enligt Föräldrabalkens 7 kap. 2§ innebär underhållsskyldigheten att du är skyldig att betala så kallat underhållsbidrag för ditt barn om du inte har vårdnaden och inte heller bor med barnet, eller om ni har gemensam vårdnad om barnet men barnet bara bor hos din fru. Du och din fru kan själva avtala om hur mycket du ska betala i underhållsbidrag. Om ni inte kan komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara kan storleken istället bestämmas i domstol.

Försäkringskassan och Konsumentverket har tagit fram flera schablonbelopp för hur mycket barns behov i olika åldrar generellt kostar. När underhållsbidraget räknas ut ska också hänsyn tas till din och din frus inkomster. Om du tjänar mycket mer än din fru kan du alltså blir skyldig att stå för en större del av barnets underhåll vilket innebär att du får betala ett högre underhållsbidrag.

Hoppas att detta besvarade din fråga! Om du vill läsa mer om din och din frus underhållsskyldighet kan du gå in på Försäkringskassans hemsida, den hittar du här. Det går också givetvis bra att vända dig till oss på Lawline igen om fler frågor dyker upp.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1079)
2021-08-03 Vad ingår i underhållet för barn?
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?

Alla besvarade frågor (94603)