Vad innebär solidariskt betalningsansvar?

2017-08-20 i Skuld
FRÅGA
Ett dödsbo är skiftat och uppdelat mellan 2 arvingar . Året efter uppkommer en skatteskuld där ena arvingen vägrar att betala sin del ( ca 10k kr). Det som går att få fram är att båda är solidariskt skyldiga att betaladödsboets skuld. Innebär det att den som vägrar betala sin del av skulden slipper och att den andra arvingen får betala hela skulden ?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Solidariskt betalningsansvar innebär precis som du säger att borgenären (i din fråga Skatteverket) kan vända sig till enbart den ena gäldenären (arvingen) om den andre inte betalar. Däremot kommer den arvinge som betalat hela skulden ha kvar ett krav (regressfordran) på hälften av skulden mot den andra arvingen. Vägrar den andra parten fortfarande att betala sin del får den som täckt hela skulden väcka talan i domstol eller ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten mot den trilskande arvingen. Ansökan om betalningsföreläggande skulle vara att föredra i ett fall som detta eftersom ett sådant ska vara billigare och enklare än att direkt vända sig till domstol. Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (506)
2021-07-28 Muntliga avtal om skulder - giltiga?
2021-07-25 Vad kan jag göra om en person är skyldig mig pengar?
2021-07-12 Vad kan man göra när annan inte betalar sin skuld?
2021-06-23 Kan medgäldenär bli betalningsansvarig för hela det gemensamma förtäckningen?

Alla besvarade frågor (94355)