Vad innebär solidariskt ansvar av en skuld?

Min man tog lån, Ikano Bank ville ha mig , hans fru också på avtalet. Man drog lånet från hans konto varje månad. Vid Årsbesked står min andel av skuld 50% och min andel av ränta 50%. Min man dog och Banken inom en månad krävde att jag ska betala skuld varje månad 100%. jag sa att jag kan betala 50% av skulden men fick svar att jag ska vara solidariskt ansvarig. Efter bouppteckningen måste jag betala 100 %. Det fanns inte mycket tillgångar. Jag var tvungen betala begravningskostnader. Måste jag betala hela skulden? Borde jag inte betala 50 %?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag förstår din fråga har du och din man tagit ett lån som ni båda står på solidariskt. Efter hans bortgång kräver nu banken dig på hela summan. Du undrar nu ifall dem får det eller om du endast ska betala hälften. För att ta reda på det vänder vi oss till skuldebrevslagen.


Vad innebär solidariskt ansvar?

Solidariskt ansvar kommer från 2 § skuldebrevslagen. Det innebär att alla som finns betecknade på skulden svarar för den gemensamt, och att alla kan krävas på hela skulden. Gäldenärerna, det vill säga låntagarna, ska sedan själva fördela skulden lika mellan sig.

I stycke 2 samma paragraf står det att om en gäldenär har kommit på uppenbart obestånd, det vill säga inte längre kan betala sin del av skulden, så ska de andra betala hans del av skulden. Obestånd syftar vanligtvis på en person som inte har råd och lider av bland annat utmätningar, men det gäller även vid andra fall då personen inte kan betala, så som vid dödsfall.


Hur blir det i ditt fall?

Du säger att banken svarade att du ska svara som solidariskt ansvarig för skulden. Därmed antar jag att reglerna om solidariskt ansvar som nämnt ovan gäller för dig.

Står ni som solidariskt ansvariga kan banken därmed kräva dig på hela skulden efter din mans bortgång. Har skulden inte betalats av dödsboet kommer du därmed att få stå för den.

Var dock noga med avtalet. Detta gäller endast ifall ni är solidariskt ansvariga som nämnt ovan och som banken sade. Ska ni svara för skulden var för sig ska skulden betalas av dödsboet eftersom man aldrig kan ärva skulder.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo