Vad innebär övergångsbestämmelserna i den nya Strafftidslagen?

2019-01-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga kring den nya Strafftidslag (2018:1251) som börjar gälla 1 april 2019, där Kriminalvården ges mandat att ge uppskov fall om den dömde ansöker om nåd hos regeringen.https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/strafftidslag-20181251_sfs-2018-1251Min fråga gäller övergångsbestämmelserna."Övergångsbestämmelser1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019....3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande ...c) för omprövning och överklagande av beslut i ärenden eller mål om uppskov som har meddelats före ikraftträdandet"Det är just här det blir lite förvirrande.Som jag har förstått det så gäller den nya lagen om du skickar in din ansökan om uppskov efter 1 april 2019 oavsett om du blev dömd före det datumet eller inte.Men säg att jag skickar in en ansökan om uppskov före 1 april 2019 och ett beslut kring min ansökan kommer efter 1 april 2019 ska då den nya lagen tillämpas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har tyvärr förstått övergångsbestämmelserna i den nya Strafftidslagen lite fel vilket är helt förståeligt då lagtexter ofta är formulerade på lite krångliga sätt.

Vad som menas med punkten c) i övergångsbestämmelserna att "för omprövning och överklagande av beslut i ärenden eller mål om uppskov som har meddelats före ikraftträdandet" är att det är "ärendet eller målet om uppskov" som har meddelats före 1 april 2019. Den gamla lagen gäller också för omprövningen och överklagandet, om det ärende eller mål du ansöker om att få omprövat eller överklagat meddelats före 1 april 2019.

Det är alltså inte din ansökan om omprövning eller överklagande av ett sådant ärende eller mål som ska beslutas om före 1 april 2019. Vill du få ett ärende eller mål omprövat eller överklagat spelar det därmed ingen roll när du skickar in din ansökan. Det är dagen för beslut i det ursprungliga ärendet eller målet som har betydelse för vilken lag som ska tillämpas vid omprövning och överklagande.

Sammanfattning
- Det saknar betydelse när du skickar in din ansökan om omprövning eller överklagande och när beslutet kring din ansökan kommer.
- Det övergångsbestämmelserna betyder är att ett ärende eller mål om uppskov som meddelats före 1 april 2019 också ska omprövas och överklagas med tillämpning av den gamla lagen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Så den nya lagen gäller endast uppskovsansökningar som har meddelats efter 1 april 2019? Så om jag skickar in en uppskovsansökan låt oss säga den 25:de mars men den handläggs den 2:a april så skall den nya lagen omfatta denna ansökan? Och om man skickar in en uppskovsansökan den 1:a april 2019 så omfattas den garanterat av den nya lagen?
2019-01-20 16:11
Svaret är ja på alla frågorna. Om din uppskovsansökan handläggs och beslut meddelas efter 1 april 2019 så gäller den nya lagen för ansökan även om du skickat in den tidigare. Om du skickar in uppskovsansökan den 1 april 2019 så omfattas den garanterat av den nya lagen.
2019-01-20 18:19
7 § Kriminalvården får skjuta upp verkställigheten av ett fängelsestraff 1. för domar eller beslut på fängelse i högst tre månader om syftet är att åstadkomma en jämnare beläggning i kriminalvårdsanstalterna, 2. i avvaktan på ett ställningstagande om överförande av verkställighet av en svensk dom eller ett svenskt beslut på fängelse till en annan stat, eller 3. i avvaktan på regeringens beslut i ett ärende om nåd. I de fall som avses i första stycket 1 får verkställigheten skjutas upp under högst sex månader från den dag fängelsestraffet är verkställbart. --- Vad menar dom med det sista,; "I de fall som avses i första stycket 1 får verkställigheten skjutas upp under högst sex månader från den dag fängelsestraffet är verkställbart." Om man söker uppskov för nåd får det högst godkännas i sex månader?
2019-01-23 09:00
Det sista i Strafftidslagen 7 § syftar till i punkten 1. För att få en jämnare beläggning i kriminalvårdsanstalterna/fängelsena får kriminalvården skjuta upp verkställigheten under högst sex månader. När det gäller uppskov för nåd (i punkten 3) finns ingen fastställd tid för hur länge verkställigheten får skjutas upp. Det beror helt på hur lång tid det tar innan regeringens beslut i ärendet. — Har du ytterligare funderingar, skicka oss gärna en ny fråga utan kostnad här: https://lawline.se/ask_a_question —
2019-02-01 08:32
Gällande att uppskov kan lämnas när en nåd ansökan är inskickad är ju glasklart i den nya lagen. Men, de finns ingen tidsgräns och inte heller finns det något utrymme att neka uppskov om man ansöker om de pga nåd ansökan? Är detta korrekt uppfattat.
2019-02-08 22:31
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2129)
2019-05-26 Skadestånd med anledning av brott och övergrepp i rättssak
2019-05-24 Kommer ett belastningsregister påverka mina möjligheter att få jobb?
2019-05-24 Kan man få bort uppgifter från belastningsregistret?
2019-05-23 Dömd för ringa narkotikabrott – kan min flickvän fortfarande arbeta som väktare?

Alla besvarade frågor (69302)