Vad innebär olovlig avlyssning?

FRÅGA
Hej! En fråga om olovlig avlyssning. Kan jag göra mig skyldig till det brottet om jag spelar vad någon säger utan dennes tillstånd eller vetskap, men jag deltar inte själv i konversationen utan jag sitter bara i hörnet i rummet och lyssnar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet olovlig avlyssning kategoriseras som brott mot frihet och frid och finns stadgat i 4 kap. 9 a § brottsbalken (BrB).

Vilka rekvisit har brottet olovlig avlyssning?

För att dömas för olovlig avlyssning krävs att man olovligen med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde dit allmänheten inte har tillträde, och som man själv inte deltar i eller som man obehörigen berett sig tillträde till (4 kap. 9 a § BrB).

För att en gärning ska betraktas som olovlig avlyssning krävs således att
- den har skett i hemlighet
- att avlyssningen/upptagningen avser antingen tal i enrum, samtal mellan enskilda eller förhandlingar vid sammanträde dit allmänheten inte äger tillträde, och som personen i fråga inte själv deltar i eller behörigen berett sig tillträde till
- den har skett med hjälp av tekniskt hjälpmedel

Du kan göra dig skyldig till olovlig avlyssning om du avlyssnar eller upptar ett samtal mellan andra personer förutsatt att du gör det olovligen, i hemlighet, med hjälp av tekniskt hjälpmedel samt att det sker på sådan plats enligt de förutsättningar som nämnts ovan. Om man själv deltar i samtalet är det inte olovlig avlyssning enligt bestämmelsen. I lagkommentarer till bestämmelsen nämns exempelvis att en bostadsinnehavare inte får avlyssna samtal mellan andra som befinner sig i bostaden om hen inte själv deltar i samtalet.

Om du avlyssnar ett samtal utan att själv delta i konversationen kan det alltså utgöra grund för brottet olovlig avlyssning förutsatt att även övriga rekvisit är uppfyllda, exempelvis att du använder dig av ett tekniskt hjälpmedel.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1229)
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende

Alla besvarade frågor (96436)