Vad innebär olaga hot?

FRÅGA
Muntligt olaga hot
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om olaga hot och andra brott finns stadgade i brottsbalken (BrB).

Vad innebär olaga hot?

Olaga hot innebär att någon hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för personens, eller någon i dennes närhet, säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Bedömningen kring huruvida hotet är att bedöma som att det varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla utgår från de faktiska förhållandena i den specifika situationen. Man ser hur hotet har uppfattats från den hotades synvinkel (4 kap. 5 § första stycket BrB).

Om brottet istället är grovt döms gärningspersonen istället för grovt olaga hot. Vid bedömningen huruvida hotet är av normalgraden eller grovt beaktar man särskilt om hotet förstärkts med vapen eller om gärningen varit särskilt hänsynslös eller av farlig art (4 kap. 5 § andra stycket).

Vad är straffet för olaga hot?

För olaga hot är straffskalan böter eller fängelse i högst ett år. För grovt olaga hot är påföljden som lägst nio månader fängelse och som högst fyra år (4 kap. 5 § BrB).

Muntligt olaga hot?

Olaga hot kan ske muntligen, det väsentliga som krävs är att hotet kommer till den hotades kännedom. För att dömas för brottet måste åklagaren kunna bevisa att den misstänkta faktiskt har utfört gärningen för att rätten ska kunna döma. Det är således åklagaren som har bevisbördan för att den misstänkte utfört gärningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (985)
2020-08-04 Vad ska jag göra om jag utsätts för olaga hot?
2020-08-04 När räknas det som olaga intrång och när räknas det som hemfridsbrott?
2020-08-04 Är det olagligt att ta kort på barn?
2020-08-03 Vad krävs för att dömas för olaga hot?

Alla besvarade frågor (82646)