Vad innebär olaga hot?

Muntligt olaga hot

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om olaga hot och andra brott finns stadgade i brottsbalken (BrB).

Vad innebär olaga hot?

Olaga hot innebär att någon hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för personens, eller någon i dennes närhet, säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Bedömningen kring huruvida hotet är att bedöma som att det varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla utgår från de faktiska förhållandena i den specifika situationen. Man ser hur hotet har uppfattats från den hotades synvinkel (4 kap. 5 § första stycket BrB).

Om brottet istället är grovt döms gärningspersonen istället för grovt olaga hot. Vid bedömningen huruvida hotet är av normalgraden eller grovt beaktar man särskilt om hotet förstärkts med vapen eller om gärningen varit särskilt hänsynslös eller av farlig art (4 kap. 5 § andra stycket).

Vad är straffet för olaga hot?

För olaga hot är straffskalan böter eller fängelse i högst ett år. För grovt olaga hot är påföljden som lägst nio månader fängelse och som högst fyra år (4 kap. 5 § BrB).

Muntligt olaga hot?

Olaga hot kan ske muntligen, det väsentliga som krävs är att hotet kommer till den hotades kännedom. För att dömas för brottet måste åklagaren kunna bevisa att den misstänkta faktiskt har utfört gärningen för att rätten ska kunna döma. Det är således åklagaren som har bevisbördan för att den misstänkte utfört gärningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”