FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB24/07/2018

Vad innebär ofredande?

Jag,min dotter å hund å en granne breve mig har blivit ofredad av 2 grannar är det okej??

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ofredande utgör ett brott och regleras i 4 kap. 7 § brottsbalken. I bestämmelsen går att läsa:

"Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år".

Med att gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt menas att det räcker med att gärningen typiskt sett kränker någons frid. Det är alltså inte nödvändigt att någons frid kränkts i det enskilda fallet. Gärningar som kan vara otrevliga eller obehagliga men som en person normalt bör tåla utgör inte ofredande. En bedömning måste dock alltid göras i det enskilda fallet.

Ofredande kan till exempel vara att knuffa någon, hålla fast någon eller slita i någons kläder. Att spotta på någon skulle också kunna utgöra ofredande. Det krävs inte alltid att man fysiskt antastar någon. Till exempel kan upprepade trakasserier såsom att telefonterrorisera någon utgöra ofredande. Enskilda uttalanden såsom att uppmana någon att ta livet av sig eller uttala grova och detaljerade kränkningar av våldsam natur kan i vissa enstaka fall utgöra ofredande. Kränkande uttalanden till en annan person kan dock ofta bedömas som förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken.

En hund betraktas enligt juridisk mening som en sak. Att till exempel slå en hund och tillfoga denne skador kan utgöra skadegörelse enligt 12 kap 1 § brottsbalken.

Eftersom frågan inte innehåller några detaljer kan jag inte svara på om det dina grannar utsätter er för utgör ofredande enligt lagens mening eller inte. En möjlighet är att försöka kontakta polisen och fråga om förutsättningarna för att i så fall göra en anmälan.

Med vänlig hälsning,

Agnes LangeRådgivare