Vad innebär “normalt slitage” avseende hyresrätt?

2021-02-08 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag bor i en hyresrätt tillsammans med min sambo ..min sambo har bott i denna hyresrätt i 11 år. Vi ska nu flytta ut och hade en besiktningsman..besiktningsman godkänner kylskåpet men jag påtalar då för honom att lådan i frysen har gått sönder själva handtaget. det missade han vid sin inspektion. han meddelar då oss att vi måste köpa en ny låda . jag undrar nu om det verkligen är vi som ska köpa en ny låda ? kylskåpet är minst 11 år gammalt och går det inte under normalt slitage ? mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Regler om hyresrätter finns i 12 kap. jordabalken (JB). Hyresgäster har en vårdnadsplikt som innebär att man ska vårda lägenheten väl (12:24 JB). Man ska helt enkelt iaktta aktsamhet när man nyttjar lägenheten. Detta innebär att i de fall hyresgästen själv orsakar skada i lägenheten måste denne ersätta skadan. Hyresgästens ansvar sträcker sig till att även omfatta skador som orsakats av gäster som vistas i bostaden.

Utgångspunkten är att hyresgästen ska lämna hyresrätten i samma skick som vid tillträdet. Precis som du nämner finns det ett undantag i form av normalt slitage vilket är sådan skada som uppkommer genom vanligt bruk av bostaden oavsett vem som bor där. Det kan t.ex. vara repor, sprickor eller hål i väggen. Sådana skador behöver inte hyresgästen ersätta. Det är alltså endast skador som är "utöver det vanliga" som hyresgästen själv behöver ansvara för.

Exakt vad som gäller i ditt fall är svårt att svara på, då det inte är helt klart var gränsen går mellan skador som uppkommit genom normalt slitage och skador som måste ersättas av hyresgästen. Eftersom lagen lämnar utrymme för tolkning måste man göra en närmare bedömning för att fastställa vad som gäller i det enskilda fallet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2083)
2021-10-25 Kan man bli av med sin hyresrätt om man missar att betala hyran?
2021-10-24 Störande granne
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?

Alla besvarade frågor (96532)