Vad innebär “normalt slitage” avseende hyresrätt?

Hej, jag bor i en hyresrätt tillsammans med min sambo ..min sambo har bott i denna hyresrätt i 11 år. Vi ska nu flytta ut och hade en besiktningsman..besiktningsman godkänner kylskåpet men jag påtalar då för honom att lådan i frysen har gått sönder själva handtaget. det missade han vid sin inspektion. han meddelar då oss att vi måste köpa en ny låda . jag undrar nu om det verkligen är vi som ska köpa en ny låda ? kylskåpet är minst 11 år gammalt och går det inte under normalt slitage ? mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Regler om hyresrätter finns i 12 kap. jordabalken (JB). Hyresgäster har en vårdnadsplikt som innebär att man ska vårda lägenheten väl (12:24 JB). Man ska helt enkelt iaktta aktsamhet när man nyttjar lägenheten. Detta innebär att i de fall hyresgästen själv orsakar skada i lägenheten måste denne ersätta skadan. Hyresgästens ansvar sträcker sig till att även omfatta skador som orsakats av gäster som vistas i bostaden.

Utgångspunkten är att hyresgästen ska lämna hyresrätten i samma skick som vid tillträdet. Precis som du nämner finns det ett undantag i form av normalt slitage vilket är sådan skada som uppkommer genom vanligt bruk av bostaden oavsett vem som bor där. Det kan t.ex. vara repor, sprickor eller hål i väggen. Sådana skador behöver inte hyresgästen ersätta. Det är alltså endast skador som är "utöver det vanliga" som hyresgästen själv behöver ansvara för.

Exakt vad som gäller i ditt fall är svårt att svara på, då det inte är helt klart var gränsen går mellan skador som uppkommit genom normalt slitage och skador som måste ersättas av hyresgästen. Eftersom lagen lämnar utrymme för tolkning måste man göra en närmare bedömning för att fastställa vad som gäller i det enskilda fallet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000