Vad innebär kravet på skötsamhet för att kunna få svenskt medborgarskap?

2021-02-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejJag hade en fråga om vad innebär att vara skötsam när man skulle söka till svensk medborgarskap??Jag har fått en Betalningsanmärkning , och har har fått 16 betalningsföreläggande förfrågningar från kronofogden men jag har ina utslag eller skuld hos kronofogden, alla förfrågningar har avslutat.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att andra har ansökt om betalningsförelägganden riktade mot dig, men att ansökningarna inte har lett till att Kronofogden har fattat några beslut om betalningsföreläggande. Du är inte skuldsatt i nuläget, men har en betalningsanmärkning sedan tidigare.

Jag kommer att hänvisa till lagen om svenskt medborgarskap (medborgarskapslagen) i mitt svar till dig.

Din skötsamhet bedöms utifrån eventuella brott och skulder

Kravet på skötsamhet finns i lagen. Där formuleras det som ett krav på att du har " haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt" i Sverige (11 § femte punkten medborgarskapslagen).

Migrationsverket tittar på två saker när de bedömer din skötsamhet: Dels om du har gjort dig skyldig till något brott, dels om du har haft skulder.

Viktigt att du har visat en vilja att göra rätt för dig genom betalning av skulderna

Migrationsverket ska bland annat undersöka hur många skulder som du har haft och hur stora skulderna har varit (rättsfallet MIG 2016:12).

Skulder till staten anses vara allvarligare än skulder till andra personer eller företag. Skulder till staten kan till exempel röra skatt eller moms.

En viktig del i bedömningen är i vilken mån som du verkar vilja göra rätt för dig genom att betala skulderna, till exempel i form av att följa en avbetalningsplan.

Du behöver ha varit skuldfri i ungefär två år

Även om du är skuldfri idag krävs det att en viss tid har passerat utan att du har varit skuldsatt, en så kallad karenstid.

Hur lång karenstiden är bedöms från fall till fall, men som utgångspunkt är den ungefär två år.

Sammanfattning

För att bli svensk medborgare behöver du ha levt ett skötsamt liv i Sverige. Migrationsverket kommer att kontrollera om du har blivit dömd för något brott och om du har haft några skulder.

Du behöver som utgångspunkt ha varit skuldfri i ungefär två år för att kunna beviljas svenskt medborgarskap. Det är viktigt att ditt agerande i relation till skulderna har visat att du har en vilja att göra rätt för dig genom att betala dem.

På Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om hur myndigheten bedömer kravet på skötsamhet. Där kan du också fylla i ett enkelt test för att se om du uppfyller kraven för att kunna bli svensk medborgare.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1235)
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?
2021-10-05 Kan jag få ett ryskt medborgarskap tack vare att min dotter är rysk medborgare?

Alla besvarade frågor (96381)