Vad innebär kränkande fotografering?

FRÅGA
Hej! Läste här om kränkande fotografering. Förstår jag det rätt att jag inte får gå på en allmän väg/trottoar och filma tex ett privat företag eller en privat tomt? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad innebär brottet kränkande fotografering?

Kränkande fotografering är ett brott som finns stadgat i 4 kap. 6 a § brottsbalken (BrB).

Bestämmelsen innehåller fyra rekvisit;
- Tar upp bild olovligen
- Med tekniskt hjälpmedel
- I hemlighet
- På viss angiven plats (inomhus i en bostad eller på en toalett, omklädningsrum eller annat liknande utrymme).

Din frågeställning kretsar främst kring platsrekvisitet. Platsrekvisitet stadgar att det inte är tillåtet att ta upp en av någon som befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme. Platsrekvisitet grundar sig i att lagstiftaren anser att det finns platser där enskilda bör ha rätt att göra anspråk på att slippa bli fotograferade på. I övrigt är rätten att bli lämnad ifred inte absolut, utan när man är ute på allmänna platser måste man räkna med att kunna bli fotograferad.

Får jag fotografera från trottoaren?

Bestämmelsen om kränkande fotografering hindrar inte dig från att gå på trottoaren och fotografera någons tomt. Det relevanta blir om du fotograferar en person som befinner sig på ett av ovan angivna utrymmen. Exempelvis kan nämnas att en gårdsplan eller trädgård inte omfattas av platsrekvisitet, utan det är endast inuti bostaden som faller inom bestämmelsen även om trädgården är privat mark.

Att gå på gatan och fotografera en tomt är därmed inte olagligt enligt bestämmelsen om kränkande fotografering. Om du däremot står på trottoaren och fotograferar en person in i en bostad faller det inom kränkande fotografering förutsatt att även övriga rekvisit är uppfyllda (olovligen, med tekniskt hjälpmedel och i hemlighet).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1228)
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?

Alla besvarade frågor (96356)