Vad innebär grovt bedrägeri?

Hej vart går gränsen på grov bedrägeri i pengar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 9 kap 1 § BrB kan den som vilseleder en annan person, på ett sätt som innebär skada för denne men vinning för gärningsmannen, dömas för bedrägeri. Detta brott kan ge max två år i fängelse. Det finns även en möjlighet att dömas för ringa alternativt grovt bedrägeri vilket ger lägre respektive högre straff. En gärningsman som döms för grovt bedrägeri ska dömas till lägst sex månader och högst sex år i fängelse.

Vid bedömningen av om ett bedrägeri ska betraktas som grovt ska domstolen ta hänsyn till ett flertal faktorer (9 kap 3 § BrB). Exempel på faktorer som kan innebära att bedrägeriet är grovt är:

Att gärningsmannen missbrukat allmänt förtroende. Detta innebär att gärningsmannen missbrukar sin ställning som exempelvis domare, polis, präst, revisor, advokat eller liknande befattning som har ett särskilt förtroende. Att gärningsmannen använt förfalskade handlingar.Att gärningsmannen utfört en särskilt farlig handling. Detta kan vara en handling som riktar sig mot allmänheten eller annars stor personkrets och so bedrivs systematiskt. Att gärningsmannen utsatt någon för en särskilt kännbar skada. Att bedrägeriet avser ett betydande värde. Om man enbart tar hänsyn till värdet (och ingen av de andra faktorerna) har man i praxis ansett att 5 basbelopp utgör grovt bedrägeri. Detta är år 2018 227 500 kr.

Dessa olika faktorer är endast exempel på saker som kan få betydelse vid bedömningen. Domstolen måste alltid göra en sammanvägning av hela situationen för att kunna avgöra om brottet är grovt eller inte. Det är med andra ord inte en ensam faktor som avgör om brottet är grovt eller inte. Att gärningsmannen exempelvis använt förfalskade handlingar eller missbrukat allmänt förtroende innebär inte att gärningen per automatik är grov.

Som kortfattat svar på din fråga kan ett flertal faktorer avgöra om ett bedrägeri ska anses vara grovt eller inte. Om en gärningsman exempelvis har missbrukat allmänt förtroende eller utfört en särskilt farlig handling kan brottet vara grovt, även om värdet endast uppgått till några tusen kronor. Det är med andra ord svårt att sätta något minimigräns för när ett brott är grovt, endast med hänsyn till värdet. Om ingen av de andra faktorerna föreligger i fallet har man i praxis ansett att ett bedrägeri är grovt då det avser minst 227 500 kr (5 basbelopp).

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo