Vad innebär gallring av uppgifter i belastningsregistret?

2020-10-24 i Påföljder
FRÅGA
Hej, om man har begått ett brott och det finns med i belastningsregisteret/brottsregistret och straffet blev böter, då gallres det efter fem år? Betyder det nästa gång polisen gör en "slagning" på dig så kommer dem inte kunna se brottet alls likväl om man går till domstol för något annat brott efter att det tidigare brottet har gallras kommer då inte domstol se det tidigare brottet? Om de kan se, kommer då det föregående brottet och det aktuella stå i brottsregistret? Tack för hjälpen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om belastningsregistret finns i lag om belastningsregister.

När gallras belastningsregistret?

Belastningsregistret innehåller huvudsakligen domar, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har ålagts som påföljd för brott (3 §). Uppgifterna i belastningsregistret gallras efter olika lång tid beroende av vilken brottspåföljd man ålagts.

Har man dömts till böter gallras brottet ur belastningsregistret fem år efter domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsboten (17 § nionde punkten). Gallring innebär att de aktuella uppgifterna ska förstöras och tas bort från registret vilket innebär att de inte längre kommer vara synliga.

Kan man se tidigare brottslighet någonstans?

När ett brott gallras från belastningsregistret innebär det att uppgiften förstörs och den finns därför inte längre med i registret och kan därmed inte ses av någon. Om du blivit dömd till påföljd av en domstol är dock domen fortfarande en offentlig handling som kan begäras ut. Det innebär att man fortfarande kan se att du blivit dömd för brott om man kan leta upp den aktuella domen, men det går inte att se genom en slagning i belastningsregistret. Brott som gallrats går alltså inte att se genom en slagning i något register men själva domen försvinner inte, men man måste då som utgångspunkt begära ut den från den aktuella domstolen och kan inte bara göra en slagning för att få upp den.

Jag hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1511)
2021-05-07 Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?
2021-05-06 Kan snatteri för en liten summa pengar leda till prick i belastningsregistret, eller vad kan hända?
2021-05-04 Hur länge finns böter kvar i belastningsregistret?
2021-05-04 Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (92029)