Vad innebär förverkande?

2017-11-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej vad betyder varorna kommer att förverkad enligt 3 § fjärde stycket i lag om vissa fall vid förverkande?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förverkande innebär att sådan egendom som har skapats genom brott eller sådan egendom som använts till att utföra brott tas ifrån brottslingen, enligt 36 kap. 1–2 §§ brottsbalken. Detta innebär att brottslingen inte får tillbaka det som förverkats, utan antingen tillfaller det staten eller förstörs. När det handlar om penningbelopp tillfaller dessa staten och när det handlar om föremål förstörs dessa i de flesta fallen.

Enligt 3 § 4 st. i lag om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. anges att poliser har rätt att besluta om förverkande, om det är uppenbart att förutsättningarna för ett förverkande är uppfyllda och värdet av det som ska förverkas uppgår till mindre än en tiondel av prisbasbeloppet (som är 44 800 kr år 2017). Alltså om värdet är mindre än 4 480 kr.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2706)
2021-11-29 Fråga om åtal eller åtalsunderlåtelse för ung lagöverträdare
2021-11-27 Vilket brott ska jaga ange i polisanmälan?
2021-11-27 Vad tar polisen hänsyn till när man har blivit anmäld för ett brott?
2021-11-26 När infördes lag på vapenlicenser?

Alla besvarade frågor (97413)