Vad innebär förtal?

FRÅGA
Hej! Det är så att en person som jag brutit kontakten med sen flera år tillbaka har börjat sprida rykten om att jag ligger med mina bröder, vilket såklart inte är sant.. Jag mår jättedåligt av detta och har börjat fått självmordstankar utifrån det personer säger bla till mina vänner..Kan jag anmäla personen för förtal och vad är oddsen att personen blir dömd för förtal?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt för mig att svara på hur sannolikt det är att en person blir dömd för förtal. Det beror mycket på omständigheter i varje specifik situation. Dock kommer jag att försöka reda ut vad som krävs för att ett uttalande ska kunna klassas som förtal. Jag kommer att utgå från brottsbalken (BrB).

Vad innebär förtal?

Förtal innebär att någon pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgifter som är ägnade att utsätta någon för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 stycket BrB). Regeln finns till för att skydda individen mot ärekränkning. Att ha samlag med ett helsyskon är ett brott (6 kap. 7 § andra stycket BrB), varför uppgiften som lämnats angående dig kan tolkas som att du utpekas som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt.

En annan förutsättning för att ett lämnade uppgifter ska klassas som förtal är att uttalandet spridits i ett större sammanhang. Ett större sammanhang bör innebära att uppgifterna sprids till fler än en eller två vänner. Omfattningen på spridningen av uppgiften tar domstolen hänsyn till vid avgörandet av mål om förtal.

Sammanfattning

Det krävs två saker för att ett uttalande ska vara förtal:

1) Uppgiften ska vara avsedd att utsätta någon för andras missaktning genom att peka ut denna som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt

2) Uppgiften ska spridas i ett större sammanhang. Vad som avgör vad som är ett större sammanhang finns inte bestämt men är i alla fall till fler än några vänner.

Om ett uttalande är förtal eller inte beror alltså mycket på omständigheterna. Om dessa krav stämmer in på de uppgifter som har spridits om dig kan du väcka åtal om förtal.

Hoppas att mitt svar kunde vara till någon hjälp!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Vänligen,

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1026)
2020-09-23 Förtal och kränkning av arbetsgivare
2020-09-22 När ska man anmäla vad man tror är förtal?
2020-09-21 Hur anmäler man någon för förtal?
2020-09-21 Vad innebär brottet förtal?

Alla besvarade frågor (84313)