FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB27/12/2018

Vad innebär falsk identitet?

vad menas med att en person skaffat sig ett flertal falska identiteter som personen försöker få folkbokförda? Är det att en person låtsas vara någon annan ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid användande av falsk identitet kan många syften lika bakom, men vanligt är falsk identitet för att kunna tillgodogöra sig olika köp, ingå avtal eller annat på någon annan persons bekostnad. Det är en brottslig handling och kallas för olovlig identitetsanvändning. Den finns reglerad i 4 kap 6b § i Brottsbalken. Exempelvis kan brott av den typen innebära att någon utger sig för att vara person X och sedan beställa varor på faktura i X:s namn. Det leder till att X kan försättas i svåra situationer då betalningskrav och annat uppställs utan vetskap. Förenklat kan man alltså säga att det ofta rör sig om olika typer av bedrägerier.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina LundhRådgivare