Vad innebär ett strafföreläggande, kan man få ett flerårigt fängelsestraff?

2020-12-29 i Påföljder
FRÅGA
Hej,Jag begick ett narkotika brott när jag var 18 och några månader. Domen fick jag när jag var 19. Straffföreläggande. Får jag prick i 5 år eller 10år?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din situation som att du har begått ett narkotikabrott när du var drygt 18 år, och fick en dom med strafföreläggande för brottet när du var 19 år. Din fundering gäller om du kommer få 5 eller 10 år, där jag utgår från att du menar ett fängelsestraff. Jag kommer utgå från dessa omständigheter när jag besvarar din fråga.

Jag kommer gå igenom vilka regler som finns och sedan applicera dessa på din situation. I slutet av mitt svar kommer jag skriva en sammanfattning och rekommendation på hur du kan gå vidare.

Vad innebär strafföreläggande?
Regler om strafföreläggande finns i rättegångsbalken, förkortad RB.

Ett strafföreläggande innebär att en åklagare beslutar att en rättegång inte ska ske, utan den som begått brottet istället ska betala en viss summa pengar. För detta krävs att böter eller villkorlig dom skulle blivit aktuellt vid eventuell rättegång, och inte fängelse (48 kap. 4 § 1 stycket RB). Har du fått ett strafföreläggande, så är alltså inte ett fängelsestraff aktuellt.

Strafföreläggande kan även förenas med en villkorlig dom. För att detta ska vara möjligt, måste det vara tydligt att domstol hade dömt ut det straffet vid en rättegång (48 kap. 4 § 2 stycket RB). En villkorlig dom ges om böter inte skulle vara tillräckligt för ett brott och istället för fängelse. Den villkorliga domen innebär att personen som begått ett brott får en prövotid på 2 år med övervakning. Skulle nya brott begås under denna prövotid kan tiden förlängas eller annat straff ges.

Strafföreläggandet ska godkännas på två sätt:
1. Skriva under det brev som strafföreläggandet kommer med och skicka in detta till den åklagarkammare som skickat ut föreläggandet, eller
2. Inbetalning av det belopp som anges på det sätt och inom den tid som anges i brevet.
(48 kap. 9 § 1 stycket och 48 kap. 11 § RB).

I din situation handlar det om ett narkotikabrott. Om det är så att brottet gäller användande av narkotika kommer strafföreläggandet behöva skrivas under och skickas in för godkännande. Det räcker alltså i sådant fall inte med endast betalning av strafföreläggandet. I annat fall, kan det räcka med att betala in beloppet för godkännande.

Om strafföreläggandet inte skulle godkännas genom underskrift som skickas in till åklagaren, kan åklagaren väcka åtal gällande brottet vid tingsrätt. Skulle det vara så att föreläggandet inte betalas, kan en betalningspåminnelse skickas ut. Skulle strafföreläggandet fortfarande inte betalas, kan skulden hamna hos Kronofogden.

Sammanfattning
Du nämner att du fått hem ett strafföreläggande. Strafföreläggande ges istället för rättegång och kan inte innebära fängelse. Det innebär att du inte kan få 5 eller 10 års fängelse.

Strafföreläggandet ska godkännas. Beroende på vilket brott som har begåtts kan detta göras antingen genom endast inbetalning av det belopp som är angivet, eller även genom att föreläggandet skrivs under och skickas in till den åklagarkammare som det sänts från. Då jag inte helt kan utläsa vilket sorts narkotikabrott som har begåtts eller vad ditt strafföreläggande innebär, vågar jag inte svara helt klart på hur du ska gå tillväga.

Föreläggandet kan förenas med villkorlig dom, vilket innebär att den som begått brott får en prövotid på två år med övervakning. Det betyder att om ditt strafföreläggande innebär en villkorlig dom, så kan det aktuellt med 2 års prövotid med övervakning.

Rekommendation
Jag rekommenderar att du läser igenom brevet med strafföreläggandet noga, för att se vad som gäller för just dig. Har du frågor kring ditt strafföreläggande kan du också höra av dig till den åklagarkammare som skickat ut det till dig.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91294)