Vad innebär ett återreseförbud utan tidsbegränsning?

2021-05-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
I 8 a kap. 8 § utlänningslagen står det att en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott ska innehålla förbud för utlänningen att återvända till Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning. Jag undrar vad ett förbud för utlänningen att återvända till Sverige "utan tidsbegränsning" egentligen innebär. Innebär det att myndigheterna aldrig kan ge honom tillåtelse att återvända till Sverige? Eller innebär det att utlänningen aldrig kan återvända utan att ansöka om tillåtelse, och får sin ansökan beviljad?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I 8 a kap. 8 § utlänningslagen framgår det att en utlänning kan förbjudas att återvända till Sverige antingen under en tidsbegränsad tid eller utan tidsbegränsning. Uttrycket "utan tidsbegränsning" innebär att utlänningen aldrig kan få tillåtelse att återvända till Sverige igen. Det gäller således på livstid.

Tanken däremot är att ett återreseförbud som gäller utan tidsbegränsning inte ska tillämpas i första hand. Det bör rent generellt endast meddelas i förhållande till en dom som avser särskilt allvarlig brottslighet eller för utlänningar som har begått väldigt allvarlig brottslighet tidigare.


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1189)
2021-06-16 Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter

Alla besvarade frågor (93215)