Vad innebär ett återreseförbud utan tidsbegränsning?

I 8 a kap. 8 § utlänningslagen står det att en allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott ska innehålla förbud för utlänningen att återvända till Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning. Jag undrar vad ett förbud för utlänningen att återvända till Sverige "utan tidsbegränsning" egentligen innebär. Innebär det att myndigheterna aldrig kan ge honom tillåtelse att återvända till Sverige? Eller innebär det att utlänningen aldrig kan återvända utan att ansöka om tillåtelse, och får sin ansökan beviljad?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


I 8 a kap. 8 § utlänningslagen framgår det att en utlänning kan förbjudas att återvända till Sverige antingen under en tidsbegränsad tid eller utan tidsbegränsning. Uttrycket "utan tidsbegränsning" innebär att utlänningen aldrig kan få tillåtelse att återvända till Sverige igen. Det gäller således på livstid.

Tanken däremot är att ett återreseförbud som gäller utan tidsbegränsning inte ska tillämpas i första hand. Det bör rent generellt endast meddelas i förhållande till en dom som avser särskilt allvarlig brottslighet eller för utlänningar som har begått väldigt allvarlig brottslighet tidigare.


Vänliga hälsningar,

Jessica JacobRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000