FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler02/11/2021

Vad innebär en ordningsföreskrift?

Hej! Vad innebär en "ordningsföreskrift"? Och hur vet man om en paragraf är det?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

En ordningsföreskrift är ett påbud som är skadeståndssanktionerat ifall det inte efterföljs, dock innebär ett handlande som strider mot en ordningsföreskrift inte att det medför ogiltighet. Endast skadestånd utgår.

8 § LAS är ett exempel på en ordningsföreskrift. Det följer av 38 - 39 §§ LAS där det stadgas att skadestånd utgår ifall regleringen inte följs. Ordningsföreskrifter följs alltså av ett krav på skadestånd.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare