FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis29/03/2019

Vad innebär en kroppsvisitation?

Hej!

Om man blivit omhändertagen enligt LOB, vad har polisen rätt att få göra då när det kommer till kroppsvisitering och liknande saker som kan anses som integritetskränkande?

Detta hände nämligen mig igår och när jag ringde upp idag för att reda ut situationen så beskrev polisen jag pratade med att de bla. hade gjort någon form av kroppsvisitering.

Jag är en tjej på 20 år och har inte några minnen från hur och vart detta ska ha skett och fick grov ångest när jag hörde detta! Det jag kommer ihåg är att två manliga och en kvinnlig polis tittade till mig på morgonen men inte vad som hände då jag kom dit.

Får det utföras offentligt? Vad innebär en kroppsvisitering? Har de rätt att kräva att man ska tex. klä av sig naken?

Vad gäller liksom???

Funderar på att ringa imorrn igen och fråga om just denna visitering, men ville först ta reda på vad som gäller!

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2:6 regeringsformen (RF) är varje medborgare skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp samt mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång. Skyddet kan begränsas genom lag enligt 2:20 RF.

En kroppsvisitation innebär en undersökning av vad någon bär på sig eller har med sig, 28:11 3 st. rättegångsbalken (RB). Som exempel kan nämnas kläder, plånbok, fodral, paket, kassar, väskor och barnvagn. För att man ska kunna säga att någon har med sig ett föremål krävs att vederbörande har egendomen under sin fysiska kontroll. Det är alltså bara sådan du har på dig eller som du bär med dig som får undersökas vid en kroppsvisitation. Det är en ytlig undersökning som får göras men som kan innebära att man måste ta av sig klädesplagg. Personen får inte stå naken inför tjänstemännen och själva kroppen får inte undersökas, till skillnad från kroppsbesiktning (som inte är aktuellt i detta fallet).

Alla gärningar som vidtas måste vara proportionella samt nödvändiga och de får inte vara otillbörligt kränkande för personen. Är åtgärden mera väsentlig ska kroppsvisitationen utföras inomhus och i avskilt rum, se 28:13 2 st. RB, och alltså inte utföras offentligt. Kroppsvisitation av en kvinna får i normala fall endast får utföras eller bevittnas av en annan kvinna om det inte genomförs av en läkare eller sjuksköterska. Undantag görs dock beträffande mindre ingripande undersökningsåtgärder då man undersöker vad en kvinna har burit med sig, se 28:13 3 st. RB.

Gällande ditt fall är kroppsvisitering aktuellt. När en polis i detta fallet får genomföra kroppsvisitation regleras främst i polislagen (PolisL). Enligt 19 § PolisL får en polisman som med laga stöd griper, omhändertar (t.ex. LOB) eller avlägsnar någon i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig. Kroppsvisitation utförs då främst av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand eller för att en persons identitet skall kunna fastställas.

I och med att man blir omhändertagen enligt LOB är det alltså stor sannolikhet att polisen kommer genomföra en kroppsvisitation för att identifiera personen eller leta efter farliga föremål. Kroppsvisitationen får dock bara gå så långt som är nödvändigt och får bara ske av sådant som man har på sig eller bär med sig. Det är som huvudregeln en kvinna som ska genomföra kroppsvisitationen och den ska inte ske offentligt.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo