Vad innebär det som står i ett enkelt skuldebrev?

2017-12-01 i Fordringar
FRÅGA
HejJag vill veta vad detta betyder för mig när jag ska ingå ett äktenskap. Det är min mans jurist och min snart blivande man, som vill att jag ska skriva under detta om vi ev. skiljer oss. Förstår inte riktigt mig på detta skuldbrev som dom vill att jag skriver underJag XXXXXX XXXXX förbinder mig här med att betala en summa till XXXXX XXXXX, motsvarande 4,5 x vid var tid gällande prisbasbelopp (för 2017 uppgår prisbasbeloppet till 44.800 kronor och det sammantagna beloppet sålunda till 201.600 kronor)Skulden kan sägas upp till betalning tidigast 24 månader efter undertecknandet av denna handling. Efter den tidpunkten får skulden sägas upp till betalning efter anfordranSkulden löper inte med någon ränta , utöver den värdesäkring som blir följden av regleringen till prisbasbeloppet Båda parter är informerade om och införstådda med reglerna om preskription
SVAR

Hej, och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Regler om skuldebrev hittar vi i skuldebrevslagen (SkbrL).

Det är ett enkelt skuldebrev

Formuleringen "Jag XXXXXX XXXXXX förbinder mig härmed att betala en summa till XXXXXX XXXXXX" innebär att skuldebrevet är ställt till viss man (din snart blivande man), och att det därför är reglerna om enkla skuldebrev som blir tillämpliga i ditt fall (26 § 1st SkbrL).

Skulden kan krävas in av din blivande man när som helst när det gått 24 månader sedan du skrev under skuldebrevet

Din blivande man kan inte kräva in pengarna inom 24 månader efter det att du skrivit under skuldebrevet, men efter denna tid kan han när som helst kräva dig på hela summan, d v s 4,5xPrisbasbeloppet. Prisbasbeloppet är ett belopp som fastställs årligen av Statistiska Central Byrån (SCB) och används främst i beräkningar av sociala förmåner och avgifter, men kan även användas även i den här typen av frågor. Historiskt sett har det ökat med ett par hundra kronor per år i snitt. För 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr, och för 2018 är prisbasbeloppet bestämt till 45 500 kr (5 § 1st SkbrL). Bra att veta är att det inte finns någonting som hindrar dig från att betala tillbaka pengarna till din blivande man inom 24 månader efter undertecknandet, eller innan det att han kräver tillbaka pengarna. I och med att prisbasbeloppet ökar varje år kan det vara rekommenderat att göra detta, men det väljer du givetvis själv.

Betalningen ska ske hemma hos er/hemma hos din blivande man

Betalningen ska ske där din blivande man bor vid tillfället för betalningen, eller direkt i handen när han kräver det (3 § 1st SkbrL).

Formuleringen angående att ingen ränta ska utgå

Parterna kan avtala att ränta ska ticka på det utlånade beloppet, men i ert fall har ni kommit överens om att du inte ska vara tvungen att betala någon ränta på beloppet, förutom den ökning av prisbasbeloppet som garanterat kommer att ske fram till dess att du betalar om du väntar i mer än 24 månader (se ovan). Ränta regleras i räntelagen, vilken hänvisas till i (6 § SkbrL).

Preskription

Eftersom det står att ni båda är informerade om och införstådda med vad som gäller angående reglerna om preskription för fordringar, så lämnar jag det utanför mitt svar. Jag kan kort nämna att skuldebrevet preskriberas/blir ogiltigt 10 år efter att ni skrivit det, om inte preskriptionen avbryts under 10-årsperioden. Detta kan bl.a. ske om din blivande man kräver betalning, eller på annat sätt gör dig medveten om att skuldebrevet existerar och att han vill ha betalt. Det kan även ske om din blivande man exempelvis går till domstol för att kräva pengarna av dig.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor, och vill återigen tacka dig för att du kontaktade Lawline!

Mattias Törnström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (839)
2021-11-29 Sälja muntliga skulder
2021-11-20 Vad gäller kring preskription av fordringar och hur kort får egentligen förfallotiden vara?
2021-11-16 När preskriberas gamla fakturor?
2021-11-14 Finns det något lagligt avtal vi kan använda oss av om min sambo vill köpa min husbil?

Alla besvarade frågor (97477)