Vad innebär det nya lagförslaget om absolut preskription?

2021-04-13 i Preskription
FRÅGA
Hej. Vad innebär detta förslag som riksdagen ska klubba den 28/4-2021?https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/absolut-skuldpreskription_H8021938Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer besvara din fråga i 3 steg. Först kommer jag gå igenom vad orden fordran och preskription innebär, vad lagförslaget innebär och slutligen motiveringen till lagförslaget.

Vad innebär fordran och preskription?

En fordran är när en person (gäldenär) är skyldig att betala en annan person (borgenär) pengar. Exempelvis om jag tar lån för att köpa en ny TV så är jag gäldenär och behöver betala tillbaka till banken som är borgenär. Mer om fordran finns här.

En preskription är när en fordran man har mot någon slutar att gälla. Enligt 2§ Preskriptionslagen slutar en fordran normalt att gälla 10 år efter att fordran uppstår. Det innebär exempelvis att om jag köper en TV men inte betalar den och borgenären ej säger något om detta eller påminner mig så kommer fordran upphöra, dvs jag kommer ej behöva betala den, om 10 år passerat. Om borgenären påminner mig om att jag behöver betala så förlängs dock preskription. Det innebär alltså att om borgenären påminner mig om att jag behöver betala så är det 10 år från det datum då påminnelsen ges tills fordran upphör. Detta innebär att en fordran man har kan följa en hela livet om man ej betalar av den. Mer om preskription hittar du här.

Vad innebär lagförslaget?

Lagförslaget går alltså ut på att sätta in en absolut preskriptionstid. Det innebär att istället för att preskriptionen förlängs vid varje betalningspåminnelse så ska det finnas en bestämd tid där fordran går ut oavsett om påminnelser har getts eller inte. I lagförslaget vill dem att tiden ska bestämmas till 15 år. Efter 15 år ska alltså de civila skulder man har upphöra.

Vad är motiveringen till lagförslaget?

Anledningen till att man vill införa detta är då detta kommer medföra att långivarna kommer vara mer noggranna med att göra kreditprövningar för att säkerställa att gäldenären kommer betala tillbaka. Det kommer i sin tur resultera i att färre personer som redan är skuldsatta kommer kunna ta lån.

Det kommer även innebära att de som är skuldsatta ej kommer att behöver bära med sig skulderna hela livet och på så sätt hamna i en ond spiral där de ej kan hyra/köpa bostad, få jobb eller liknande på grund av sina skulder.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Joanna Guardado
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (604)
2021-10-13 Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
2021-09-28 När preskriberas fordringar mot företag och konsumenter?
2021-09-17 Preskriptionstid på fordringar
2021-09-07 När försvinner en skuld hos inkasso?

Alla besvarade frågor (96504)