Vad innebär det att registreringsskyltarna ska vara "väl synliga"?

2020-06-06 i Trafik och körkort
FRÅGA
Blev stoppad av polisen när jag tankade vid en bensinstation. Dem hävdade att mina registreringsskyltar var oläsbara. Det satt linser monterade över registreringsskyltarna. Jag hävdar att skyltarna är synliga framifrån och bakifrån vilket är tillräckligt. På polisens sida står det att "registreringsskyltar skall vara väl synliga från alla vinklar". Medan det i svensk lag står att dem skall vara "väl synlig". Polisen tog bilder i vinklar där dem inte var läsbara. I vissa av bilderna kan man inte heller läsa registreringsskyltarna på fordonen som är parkerade bredvid. I situationen som sådan bör det handla om att poliserna ska kunna läsa skyltarna. Jag har inte försökt smita undan någon hastighet- eller trängselskattkamera. Jag vet inte ens om det skulle fungera. Detta var något som poliserna ville få det till. Lagen känns väldigt godtycklig här och jag undrar vad som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om registreringsskyltar och deras placering hittar vi i förordning (2019:383) om fordons registrering och användning. Där framgår att ett registrerat fordon bara får användas om det har registreringsskyltar enligt föreskriven ordning (3 kap. 5 § förordning (2019:383) om fordons registrering och användning). För en bil innebär det att det ska sitta en registreringsskylt fram och en i bak på bilen (3 kap. 6 § förordning (2019:383) om fordons registrering och användning). Som du skriver i din text ska registreringsskyltarna vara "väl synliga" och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas (3 kap. 7 § förordning (2019:383) om fordons registrering och användning). Du har rätt i att förordningen inte ger någon beskrivning av vad "väl synliga" innebär. Den frågan har däremot avgjorts av Svea hovrätt i fallet RH 2007:72 och fastslog där att registreringsskyltarna lätt och snabbt ska kunna avläsas inte bara av personer som befinner sig i samma nivå som fordonet, utan även av människor som betraktar fordonet från exempelvis en gångbro eller ett lägenhetsfönster.

Slutsatsen blir därför att registreringsskyltarna ska vara synliga även ovanifrån, och om du monterar linser ovanför registreringsskyltarna som gör att de inte är väl synliga kan du dömas till penningböter (12 kap. 1 § 2 punkten förordning (2019:383) om fordons registrering och användning).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Ida Tylhammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll