Vad innebär det att Migrationsdomstolen har valt att förelägga Migrationsverket att avgöra mitt ärende?

2021-09-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejJag har fått Dom från Förvaltningsrätten I Malmö, det gäller min Överklagat beslut migrationsverket Avgörande ärende om Medborgarskap, men Migrationsverket har gjort ingenting .Vilken myndighet kan man vända sig till för att klaga vidare .Det står i domen "SKÄLEN FÖR AVGÖRANDETNär klaganden lämnade in den aktuella begäran hade mer än sex månader passerat sedan ansökan om svenskt medborgarskap gavs in. Detta innebär att det föreligger en sådan försening som avses i 12 förvaltningslagen, förkortad FL.Migrationsverket har inte anfört några hållbara skäl till att handläggningen inte har inletts inom sex månader och det finns därmed grund för att förelägga Migrationsverket att avgöra ärendet. Med beaktande av att det inte finns något material att utgå från vid bedömningen av vad som är en rimlig handläggningstid (jfr 49 första stycket FL) ska Migrationsverket föreläggas att avgöra klagandens ärende snarast.Denna dom får inte överklagas. "Tack så mycket
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ditt ärende kan avgöras och var du kan vända dig för att klaga vidare i ditt ärende.

När jag läser igenom det du skrivit i din fråga verkar det dock som att Migrationsdomstolen har beslutat att förelägga Migrationsverket att avgöra ditt ärende. Domen du fått i ditt ärende om dröjsmål betyder att Migrationsverket kommer vara tvungna att avgöra ditt ärende. Du behöver alltså inte överklaga domen till någon annan myndighet för att klaga vidare, ditt ärende kommer bli avgjort av migrationsverket. Hur lång tid det kommer ta kan jag tyvärr inte säga något om.

Om avgörandet för ditt beslut skulle dra ut på tiden ännu mer kan du anmäla Migrationsverket till Justitieombudsmannen (JO). JO har som uppgift att se till att myndigheter sköter sina uppgifter och att mänskliga rättigheter beaktas i den offentliga verksamheten. JO kan välja att ta upp en anmälan från allmänheten till granskning om det är påkallat. Mer information om hur du anmäler migrationsverket till JO finns på JO:s hemsida. Observera att du inte behöver göra en anmälan till JO för att ditt ärende ska avgöras. Migrationsverket är tvungna att avgöra ditt ärende.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering kan du vända dig till oss på Lawline igen.

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1236)
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?

Alla besvarade frågor (96494)