Vad innebär det att man har rätt att kvarstå i anställningen tills man fyllt 68 år?

FRÅGA
Hej. Vad menas med att man från 2020 har rätt att jobba kvar till 68 års ålder?. Om arbetsgivaren inte vill ha en kvar efter fyllda 65 vad gör man då?. Vänliga hälsningar och tack på förhand Undrande
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Precis som du säger har man som arbetstagare från i år rätt att kvarstå i anställningen tills man fyller 68 år (se 32 a § LAS). Detta innebär att innan arbetstagaren uppnår denna ålder har hen precis samma anställningsskydd som yngre arbetstagare, oavsett om man är exempelvis 30 år eller som i ditt exempel, 65 år.

När arbetstagaren fyller 68 år blir anställningsskyddet svagare. Bland annat kan man sägas upp utan saklig grund (se 33 § LAS) och man har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad, oavsett hur länge man arbetat hos arbetsgivaren (se 33 b § LAS).

Om man som i ditt exempel är 65 år har man således samma anställningsskydd som alla andra arbetstagare som omfattas av LAS. För att arbetstagaren ska kunna avsluta ens anställning krävs då antingen saklig grund för uppsägning (se vidare 7 § LAS) eller att man har gjort sig skyldig till ett sådant grovt kontraktsbrott att avsked kan bli aktuellt (se vidare 18 § LAS). Om inga av dessa förutsättningar ligger för handen kan arbetsgivaren inte avsluta din anställning, och det kan alltså inte göras enbart på den grunden att man fyllt 65 år.

Om det nu är så att detta håller på att hända dig föreslår jag att du kontaktar ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant.

Om du i övrigt skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister kan du få det här.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84206)