Vad innebär det att åtal ska vara väckt inom en viss tid?

2019-04-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! En bekant hade sin första häktesförhandling cirka en vecka sedan. Målet gäller grovt narkotikabrott. Han blev häktad och har nästa förhandling 2 maj. Under förhandlingen bestämde tingsrätten också att åtal SKA vara väckt senast 2 maj. Nu undrar jag vad detta innebär? Kan han bli omhäktad 2 maj igen eller är det ett absolut måste att åtal väcks? Vad sker om åklagaren inte kan väcka åtal 2 maj?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om häktning finns i rättegångsbalken (RB).

Ett beslut om häktning tas av domstol (24 kap. 5 § RB). När domstolen beslutar om häktning ska den bestämma en tid inom vilken åtal ska väckas, om åtal inte redan väckts. Tiden får inte vara längre än nödvändigt (24 kap. 18 § 1 st. RB). Om åklagaren anser att tiden är otillräcklig kan domstolen medge förlängning av tiden, om det begärs före tidens utgång (24 kap. 18 § 2 st. RB).

Om åtal inte har väckts inom två veckor ska ny häktningsförhandling hållas med högst två veckors mellanrum så länge den misstänkte är häktad och till dess att åtal har väckts (24 kap. 18 § 3 st. RB).

Det innebär att din bekant kan bli häktad igen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emilia Simu
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2292)
2020-02-27 Kan man polisanmäla våldtäkt och misshandel om det senaste övergreppet skedde för två år sedan?
2020-02-26 Gallring från belastningsregistret vid ungdomsvård som påföljd
2020-02-25 Vad hamnar i belastningsregistret och hur länge?
2020-02-24 Kan man få fängelse på grund av skulder?

Alla besvarade frågor (77446)