FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt16/12/2021

Vad innebär den slopade ungdomsreduktionen?

Vad innebär ungdomreduktion och vilken lagstiftning reglerar den?

och - Vad är det för skillnad på den nuvarande lagstiftningen gällande ungdomsreduktion och den som träder i kraft 2022?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är brottsbalken som reglerar ungdomsreduktionen (29:7 BrB) och det är en förändring av det nämnda lagrummet som träder i kraft 2022.

Ungdomsreduktionen eller "straffrabatten" som den också kallas, innebär att en persons ålder ska beaktas vid straffmätningen om personen begick brottet innan hen fyllde 21 år. Det finns då möjlighet för rätten att döma till ett lindrigare straff än vad som finns föreskrivet för brottet. Utgångspunkten är att ju yngre personen är desto kortare strafflängd ska hen få. För att illustrera nedsättningen kan man säga att en 18 åring tidigare har fått ungefär hälften av strafflängden som en person över 21 år fått för samma brott. Värt att nämna är dock att man alltid måste beakta omständigheterna från fall till fall.

Den nya lagstiftningen kommer främst innebära att ungdomsreduktionen för 18–20 åringar kommer att slopas när det gäller brott med ett minimistraff på ett års fängelse eller då straffvärdet uppgår till ett års fängelse eller mer. Några exempel på sådana brott är grov misshandel, rån, grovt vapenbrott och mord. Alltså kommer personens ålder inte medföra att straffet sätts ner vid allvarlig brottslighet. Ungdomsreduktionen gällande mindre allvarlig brottslighet påverkas däremot inte, t.ex. vid ringa narkotikabrott och ringa stöld.

Ungdomsreduktionen för 15–17 åringar kommer också vara kvar som tidigare, oavsett hur allvarligt brottet är. Vidare så innebär den nya ändringen att det inte längre krävs särskilda skäl för att döma unga myndiga till fängelse, som det tidigare har gjort.

Hoppas mitt svar har förtydligat saken lite!

Vill du läsa mer om lagförslaget som röstades igenom så kan jag rekommendera att läsa propositionen. Den finns länkad här.

Med vänlig hälsning,

Mikaela KronmannRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”