Vad innebär brottet olaga hot?

FRÅGA
Hej, Min sambo och jag hade ett "avbrott" i vår relation och hittade tillbaka till varandra för ett tag sen. Under tiden för avbrottet av hade han en annan kvinna. När vi sågs igen insåg han att han ahde känslor för mig fortfarande, berättade detta för henne och den relationen bröts. Efter att vi har blivit ihop igen har denna kvinnan skickat sms till både honom och mig, berättat sin version för alla han känner m.m.Hon har hotat honom att hon ska berätta allt för mig, att hon är gravid med mera. Hon har krävt att hon ska träffa honom vilket han gått med på 2 ggr för att förklara och ge henne ett avslut, men hon fortsätter envisas. Hon har även kommit hem till honom på kvällen, när han uttryckligen skrivit att hon inte är välkommen och att barnen låg och sov. Hon har även hotat med att ta med "två killar och hälsa på honom på hans jobb".Till mig har hon skickat skärmdumpar på deras konversationer, hennes vänner har ringt och skickat sms till mig om vilken vidrig person min sambo är och "berättat sanningen". Hon har även kontaktat min sambos ex och mamma till barnen för att berätta hennes version, samt berättat för hela hans bekantskapskrets hur han har varit otrogen etc. Finns det något vi kan göra i denna situationen? Vi har varit tydliga med att vi absolut inte vill ha någon kontakt med henne eller "hennes vänner" (vi misstänker att det är hon som skickar sms och låtsas att det är från någon annan). Vi börjar snart bli oroliga för vår säkerhet då hon känns labil.
SVAR

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av det du skriver i din fråga tolkar jag det som att ni kan ha utsatts för brottet olaga hot, vilket är ett brott som stadgas i 4 kap. 5 § Brottsbalken (BrB).

Vad innebär brottet olaga hot?

Olaga hot innebär att en person hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för den hotades säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Bedömningen kring om hotet är att ägnat att framkalla allvarlig rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Följaktligen tittar man på hur hotet uppfattas från den hotades synvinkel.

För att en handling ska klassificeras som ett olaga hot måste hotet avse en brottslig handling i sig, exempelvis hot om misshandel eller skadegörelse. Att hota med något som inte är brottsligt, exempelvis ett hot om att avslöja en graviditet, räknas inte som olaga hot enligt lagens bestämmelse. Därutöver spelar det ingen roll om gärningspersonen har för avsikt att fullfölja brottet eller inte, brottet fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning. För att ett hot ska räknas som ett olaga hot måste det därutöver framkalla allvarlig rädsla hos den som blir hotad. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att brottsoffret kan antas bli rädd på riktigt.

Vad kan du göra?

Om ni anser att ni utsatts för olaga hot ska ni göra en polisanmälan. Anmälan görs till Polismyndigheten på nummer 114 14. Vid akuta ärenden vänligen ring 112.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1230)
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?

Alla besvarade frågor (96504)