Vad innebär brottet förtal?

Hej jag undrar vad brottet förtal är för nåt? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal regleras i 5 kapitlet 1 § brottsbalken, därför kommer jag i mitt svar redogöra för hela det lagrummet.

Första stycket – vad är förtal
För att något ska klassas som förtal måste en/flera specifika personer pekas ut som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller någon annan uppgift som får en person att framstå som dålig i andras ögon. Bedömningen görs alltså utifrån andra personers reaktioner och ofta tar man hänsyn till personens bekantskapskrets. Det innebär att något som kan anses som dåligt hos en grupp människor inte behöver vara det hos en annan.

Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal, men det krävs i princip alltså att uppgiften lämnas till någon utomstående person.

När man gör bedömningen hur allvarligt ett förtal har varit brukar man titta på hur allvarlig uppgiften har varit, vilket syfte personen som spred uppgiften hade, om personen visste att uppgiften var osann och vilken spridning den har fått. Dessa kriterier är också de som används för att bedöma om brottet har varit grovt eller inte.

Andra stycket – undantagsregeln
Trots att något är förtal finns det möjlighet att frikännas. Om det har varit försvarligt att lämna den uppgiften. Det spelar inte någon roll här om uppgiften var sann eller falsk men man tittar ofta på om personen som lämnat uppgiften hade skäl att anta att den var sann eller visste att den var osann. Andra faktorer som kan påverka om det är förtal är om:

-Personen hade en skyldighet att uttala sig och det sagda då var relevant: exempelvis vittnesplikt
-Omdömen vid jobbansökningar
-Man har även rätt att göra nyheter av vissa saker om de är av allmänt intresse -opinionsbildning
-Kritik är en del av det demokratiska samhället och anses inte vara förtal

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Siva ArifRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo