Vad innebär brottet förtal?

FRÅGA
Jag har blivit ombedd att skriva en bok om en kvinnas upplevelser av att ha levt med en man som utsatte henne för psykiskt och ekonomiskt våld. Viss bevisning finns men rättslig process är inte inledd och han är alltså inte dömd för något och kommer kanske aldrig att bli det. Han har ett känt efternamn. Vad bör vi tänka på?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det kan vara en god idé att reflektera över hur du väljer att uttrycka dig, annars kan brottet förtal aktualiseras. Brottet förtal regleras i Brottsbalken (BrB).

Förtal återfinns i Brottsbalkens femte kapitel om ärekränkning. Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, begår brottet förtal. Påföljden är böter (5 kap. 1 § BrB). Om brottet istället är grovt döms den tilltalade till böter eller fängelse i högst två år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen med hänsyn till uppgiftens innehåll eller sättet för eller omfattningen av spridningen eller annars var ägnad att medföra allvarlig skada (5 kap. 2 § BrB).

I och med att personen inte är dömd för brotten gäller det att inte peka ut personen som brottsling. Därför är det viktigt att fundera på hur ni ska lägga upp framställningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1040)
2020-10-21 Vad kan jag göra om jag misstänker att jag blivit utsatt för ärekränkningsbrott?
2020-10-20 Publicering av dom på sociala medier
2020-10-20 Förtal i bok
2020-10-19 Någon har skrivit information om mig som inte stämmer - vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (85216)