Vad innebär borgen vid ett bilköp?

Om A vill köpa en bil och B går i borgen för A, vems blir bilen på papper? Om A inte kan betala till B, vad händer då? Är det avtalslagen som gäller då om de har muntlig eller skriftligt avtal?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vems blir bilen?

I scenariot som du beskriver är det A som köper bilen. A blir alltså ägaren av bilen. Att B går i borgen för A innebär att B lovat och försäkrat bilförsäljaren att gå in och betala pengarna för bilen om A inte kan betala själv.

Vad händer om köparen A inte kan betala?

Det som händer när A inte kan betala till bilförsäljaren är generellt att bilförsäljaren då får vända sig till B, som gått i borgen för A. Huruvida bilförsäljaren direkt får vända sig till B beror på vad det är för slags borgen.

Man brukar bl.a. prata om proprieborgen och enkel borgen (även generell borgen men den aktualiseras inte i detta fall). Är det fråga om proprieborgen brukar man säga att borgensmannen (B) gått i borgen såsom för egen skuld, (se 10 kap. 9 § handelsbalken, HB). Bilförsäljaren får i detta fall välja vem denne vill vända sig till för betalning, när skulden förfallit (dvs. vid det överenskomna datumet för betalning samt efteråt). Bilförsäljaren kan t.o.m. vända sig till både A och B samtidigt för betalning (under förutsättning att bilförsäljaren berättar om att denne vänt sig till båda). Om bilförsäljaren först vänt sig till A men denne inte betalat, kan bilförsäljaren direkt vända sig till B för betalning. Det ska tilläggas att proprieborgen är den vanligaste typen av borgen.

Är det däremot fråga om en enkel borgen måste bilförsäljaren, efter att A inte betalat beloppet enligt det överenskomna datumet, bevisa att A inte har några tillgångar att betala beloppet med, (10 kap. 8 § HB). Detta gör bilförsäljaren genom att driva ärendet till Kronofogdemyndigheten. När Kronofogdemyndigheten sedan meddelat att A inte har några tillgångar att betala beloppet med får bilförsäljaren vända sig till B för att få B att betala pengarna. När B sedan betalat till bilförsäljaren får B, s.k. regressvis vända sig till A för att få tillbaka pengarna som B betalat till bilförsäljaren.

Slutligen kan jag även nämna att avtalslagen gäller för både muntliga och skriftliga avtal. Därutöver finns andra regler specifika för köpeavtal, se t.ex. köplagen och konsumentköplagen.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan SulaimanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo