Vad innebär angivelsebrott

2020-03-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,jag blev attackerad av en okopplad dobermann pinscher som hann hugga mig på tre ställen på kroppen innan ägaren fick stopp på det hela. Jag har polisanmält händelsen samt även gjort en anmälan till Länsstyrelsen (djurskydd). Jag ådrog mig hudskador samt känner mig nu även otrygg att vistas i skogen där jag brukar gå då både hund och hundägaren bor i samma område. Polisen sade att jag kan anmäla detta som ett angivelsebrott och jag vill mer utförligt veta vad det innebär.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att besvara din fråga är rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB) tillämpliga lagar.

Alla brott faller under allmänt åtal, om inte något är uttryckligen undantaget därifrån (20 kap. 3 § RB). Faller ett brott under allmänt åtal ska en förundersökning inledas så snart det finns anledning att anta att ett sådant brott har förövats (23 kap. 1 § RB). Är det däremot ett angivelsebrott innebär det att brottet måste anges, det vill säga anmälas av dig.

Att döma av Polisens svar till dig om att anmäla det som ett angivelsebrott verkar det som att bedömningen av brottet är vållande till kroppsskada. Om vållande till kroppsskada inte är grovt får åklagare åtala endast om målsägande anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt (3 kap. 8 och 12 § BrB).

Exempel på andra angivelsebrott är till exempel kapitlet om stöld, rån och andra tillgreppsbrott (8 kap. BrB) där det i den sista paragrafen framgår vilka brott i kapitlet som är angivelsebrott (8 kap. 13 § BrB). Vilka brott som är angivelsebrott framgår alltid av de sista paragraferna i brottsbalkens respektive kapitel.

Sammanfattning
Just eftersom brottet som begåtts mot dig verkar initialt bedömas som vållande till kroppsskada och att det uppenbarligen inte bedömts som grovt enligt Polisen, är detta ett brott som måste anmälas av dig för att en förundersökning ska inledas av åklagare, och därför faller under angivelsebrotten.

Hoppas detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2506)
2020-12-04 Rådgivning inom straffrätt
2020-12-03 Måste man hjälpa att barn som trillat?
2020-12-03 Kan åtal väckas mot en avliden och blir då dennes arvingar återbetalningsskyldiga?
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (86931)