Vad innebär aktualitetskravet för LPT?

2020-04-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Vad betyder och innebär ¨aktualitetskrav¨ inom LPT?I min text står det som förklaring att ¨förhållandena ska vara uppfyllda vid omhändertagandet¨.Men vilka förhållande? Kan ni förtydliga det lite mer?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag att göra några hänvisningar till lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Det finns tre förutsättningar för att någon ska tvångsvårdas med stöd av LPT

Förutsättningarna för att en individ ska tvångsvårdas med stöd av LPT är

1) Personen ska lida av en allvarlig psykisk störning

2) Personen ska ha ett oundgängligt behov av vård

3) Personen ska vägra ta emot vård frivilligt

Dessa tre förutsättningar måste vara uppfyllda samtidigt (3 § LPT). En bedömning görs av en legitimerad läkare som sedan utfärdar ett vårdintyg (4 § LPT).

Bedömningen måste uppfylla aktualitetskravet

Som en ytterligare förutsättning (som inte finns uttryckt i lagtexten) finns ett krav på aktualitet. Det innebär att omständigheterna vid tidpunkten för bedömning av om de tre förutsättningarna för tvångsvård finns måste finnas där och då. Bedömningen får alltså inte hänvisas till tidigare händelser eller något som eventuellt kan hända i framtiden.

Sammanfattning

Aktualitetskravet innebär att behovet av tvångsvård med stöd av LPT måste finnas här och nu.

Hoppas att mitt svar gjorde aktualitetskravet lite tydligare!

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline.

Vänligen,

Jenny Viberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1260)
2021-03-07 Avregistrering från folkbokföringen
2021-02-28 Ansvar för hundägare att plocka upp efter sin hund
2021-02-28 Vad är straffet för att ha mobil på anstalt?
2021-02-27 Måste man fullgöra värnplikt?

Alla besvarade frågor (89990)