FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt11/12/2021

Vad innebär aggressionsbrottet?

Hej,

kan någon förenkla detta med aggressionsbrott, vad exakt menas?

MVH.

Aggressionsbrott

11 a § /Träder i kraft I:2022-01-01/ För aggressionsbrott döms den som kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära handlande och som planerar, förbereder, inleder eller utför en aggressionshandling som till sin karaktär, svårhetsgrad och omfattning, utgör en uppenbar överträdelse av Förenta nationernas stadga.

Med aggressionshandling avses en stats användning av väpnat våld mot en annan stats suveränitet, territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på något annat sätt som är oförenligt med Förenta nationernas stadga.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Sverige har genom kriminaliseringen av aggressionsbrottet i svensk rätt implementerat art. 8 bis Romstadgan.

Aggressionsbrottet är en del av den internationella straffrätten. Aggressionsbrottet utförs alltid av en enskild person, dock kräver straffansvar att aggressionsaktionen utförs av en stat. Det måste alltid föreligga en bakomliggande aggressionsaktion för att aggressionsbrottet ska vara för handen.

Personen som utför brottet kan inte vara vem som helst, det krävs att personen har en särställning vad gäller maktposition, i regel regeringschefer eller personer med liknande ställningar i en statsmakt. Planerar eller utövar eller förbereder exempelvis en regeringschef eller en person med liknande maktställning i en stat en aggressionsaktion eller aggressionshandling begår denne person aggressionsbrott.

Vad är aggressionshandlingen/aggressionsaktionen? För det första måste, som ovan sagt, själva aktionen utföras av en stat. Vidare är det inte alla aktioner som kan klassas som så pass allvarliga att de utgör en aggressionshandling. En lista på vilka handlingar som går in under begreppet återfinns i FN-resolution 3314. Listan är inte uttömmande, men ger en bild av vad som kan falla in under begreppet.

a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof,


(b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any weapons by a State against the territory of another State;


(c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;


(d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State;


(e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;


(f) The action of a State in allowing its temtory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;


(g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its substantial involvement therein.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo