Vad innebär äganderätt till en hund och hur ansöker man om kontaktsförbud?

2020-03-27 i Myndigheter
FRÅGA
Hej! Jag och mitt ex skaffade en hund för 5 år sedan. Jag swishade för hunden och hon stod som ägare.Sedan gjorde vi slut för 2.5 år sedan då skrev hon över hunden på mig då jag hade han om hunden till 99 % och hon hörde av sig nån gång då och då och ville träffa hunden, vilket jag gick med på.När jag fick tillbaka hunden så hade hunden ångest och verkade skitstressad ( hon blir de om hon blir lämnad för länge i en bil) vilket jag vet att hon gjorde även när vi va tsm, så jag sa att nu är det nog och jag ville inte att hon skulle få ta hunden längre då hunden mådde inte bra av det och sa upp kontakten med henne helt.Nu efter typ 2 år utan att knappt höra av sig så har hon börjat ringa och skriva mail och dylikt vilket jag inte svarar på, och då har hon åkt hem till mina föräldrar och hotat med att polisanmäla och kallat dom hjärtlösa osv för att sedan åka hem till min bostad och hota med att sitta utanför tills jag vill prata med henne om att hon vill ha hunden.Detta har då påvärkat mig väldigt mycket samt min nya sambo tycker detta är skitjobbigt med.Jag har blockerat samtliga av hennes möjligheter att kontakta mig med men då har hon skrivit från en kompis Facebook iställetFrågan är går detta att anmäla och begära kontakt förbud?Jag står som ägare på Jordbruksverket och det va jag som swishade för hunden när vi köpte henne, samt att det är jag som betalat varje kostnad (veterinär, mediciner, dagis) de senaste åren
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du vem som har äganderätt till hunden och dessutom om du kan ordna ett kontaktförbud gentemot ditt ex. För att svara på din fråga tänker jag först redogöra för vad lagen säger om äganderätt för att senare gå in på om du kan ansöka om kontaktförbud och isåfall hur.

Din fråga regleras framförallt i lag om kontaktförbud (LOKF). Vad gäller äganderätten till hunden regleras detta framförallt i olika allmänna rättsprinciper som jag går in på nedan.

Vem äger hunden?

Inledningsvis kan konstateras att en hund är en lös sak inom juridiken. Inom svensk rätt arbetar man med begreppet "vem har bäst rätt till lös sak?". Med bäst rätt förstås att den som har något inte behöver oroa sig för att någon annan kan göra ett giltigt anspråk på den saken. Man talar alltså inte om att man "äger" något utan det handlar om att man har något som ingen annan har rätt till.

Framförallt kan man säga att den som betalat för något och har egendomen i sin besittning (Exempelvis fysiskt kan hålla i saken) antas (presumeras) ha bäst rätt till en lös sak. Slutsatsen i detta avseendet är att ditt ex inte har någon legal grund i att framföra ett anspråk om äganderätten till hunden.

Således är det du som "äger" hunden och bestämmer således över den egendomen. Om du inte önskar att ditt ex umgås med hunden behöver du heller inte bereda henne umgänge med hunden.

Vad krävs för ett besöksförbud och hur ansöker man?

Det finns två olika typer av kontaktförbud som kan vara aktuellt i ditt fall, det rör sig om vanligt kontaktförbud som inbegriper all form av kommunikation - elektronisk eller fysiskt. Sedan finns det utvidgat kontaktförbud som innebär att Förbudet omfattar ett eller flera områden i anslutning till sådana platser där du har din bostad eller arbetsplats eller annars brukar vistas (1 och 2 § första stycket LOKF).

Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid.

Således måste vi konstatera huruvida omständigheterna i detta fall är så att det föreligger en konkret risk för att ditt ex kommer begå en handling som är brottslig eller är av allvarlig karaktär som förvisso inte behöver innebär ett brott. Utifrån situationen du beskriver är min bedömning att ditt ex på ett integritetskränkande och trakasserande sett på olika sätt försökt bereda sig kontakt med dig. Bedömningen kan beakta brott mot dig och din omgivning, besöksförbudet avser dock bara dig och ditt ex. Särskilt beaktas om det skett vid upprepade tillfällen.

Efter man eventuellt konstaterat att det finns särskilda omständigheter som pekar på en risk att du kommer utsättas för brott av den här personen ska en proportionalitetsbedömning göras (1 § tredje stycket LOKF). I den bedömningen ska hänsyn tas till allvaret och omfattningen i den brottsliga gärningen eller trakasserierna, hur nära i tiden omständigheterna inträffat, risken för att förbudspersonen kommer göra sig skyldig till brott eller allvarliga trakasserier och till sist hur länge risken förväntas föreligga. Det generella intrånget som förbudet medför för ditt ex ska även beaktas samt om skadeverkningarna av ett förbud är särskilt ingripande. Om det föreligger en konflikt ska man utreda om den kan lösas på annat sätt än genom kontaktförbud.

I ditt fall verkar ett kontaktförbud möjligtvis inte vara särskilt ingripande för ditt ex då det enbart skulle begränsa hennes möjlighet att dyka upp vid din bostad eller försöka kommunicera med dig via sociala medier. Vad jag tror kommer vara en springande punkt är att konflikten rimligtvis bör kunna lösas på annat sätt. Ett kontaktförbud medför kostnader och kan vara ingripande för båda parter, men den bedömningen gör en åklagare bättre.

Ett kontaktförbud kan förses med de begränsningar och undantag som är påkallade med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet (3 § LOKF).

Den som vill ansöka om kontaktförbud kan göra detta hos polisen eller hos åklagare. Polisen har färdiga blanketter som man kan fylla i. Om man anmäler till polisen ska ärendet överlämnas till åklagare och handläggas skyndsamt (6a § LOKF).

Innan ärendet prövas av åklagaren ska den andre parten underrättas och yttra sig över dess innehåll, om det inte kan försvåra verkställandet eller är uppenbart obehövligt eller om ärendet inte kan skjutas upp (11 § LOKF).

Ansökan om kontaktförbud prövas enbart av tingsrätt om en av parterna begär det (14 § LOKF). Det innebär att det kan rendera i en rättsprocess som kan bli långrandig, eller ingen process alls.

Kontaktförbud meddelas på högst ett år och kan verkställas omedelbart (4 § LOKF).

Ett kontaksförbud kan hävas om förhållandena ändras (23 § LOKF). Det skulle exempelvis vara om trakasserierna upphör eller det annars saknas skäl för det.

Den som överträder ett kontaktsförbud kan dömas till böter eller högst ett års fängelse. Vid enklare överträdelser döms man inte till ansvar (24 § LOKF).

Slutsats och vad du bör göra nu?

Det råder inget legalt tvivel om att du äger hunden och därmed får disponera den hur du vill. Ditt ex kan inte komma med några krav på att få umgås med hunden utan ditt samtycke. Som mitt svar illustrerar är kontaktförbud en ganska tuff åtgärd att tillgripa och det är inte säkert att det kommer beviljas utifrån den situation du beskriver. Men om det är så att du upplever att hennes kontaktförsök orsakar obehag eller annars påverkar dig väsentligt ska du underrätta polisen och därigenom få till ett kontaktförbud.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (373)
2020-11-30 Myndighetsbeslut
2020-11-26 Myndighetsbeslut eller felaktig information?
2020-10-28 Är det straffbart att inte följa de allmänna råden angående covid-19?
2020-10-26 Kan socialtjänsten räkna in studiestöd i underlaget för ekonomiskt bistånd

Alla besvarade frågor (86931)