Vad innebär 7 § 3 st. preskriptionslagen?

Hej lawline. I preskriptionslagen (181:130) 7§ sista meningen står det preskriptionstiden kan inte förlängas enligt andra stycket andra meningen mer än en gång. Hur har man lyckats runda den skrivningen. Det borde betyda att inga krav kan vara längre ån 20 år. Ändå finns det över 100000 livstidsgäldenärer som har fått sina liv förstörda vilket jag tror skrivningen skulle förhindra.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad 7 § 3 st. preskriptionslagen (PreskL) innebär.

Vad innebär 7 § 3 st. PreskL?

Som huvudregel avbryts preskriptionen av en fordran då borgenären väcker talan om fordran eller på annat sätt åberopar fordran mot gäldenären i domstol (5 § 1 st. 3 p. PreskL). I 7 § 2 st. PreskL stadgas däremot att om en gäldenär inte underrättas eller delgivits om att borgenären har väckt talan om fordringen så avbryts inte preskriptionstiden. Med andra ord, om gäldenären inte har underrättats så avbryts inte preskriptionstiden. Preskriptionstiden kommer alltså att beräknas som att ett preskriptionsavbrott inte ännu har skett, och fordringen preskriberas tidigast ett år efter att förfarandet avslutats.

I 7 § 3 st. PreskL stadgas att denna förlängning av preskriptionstiden bara kan ske en gång. Detta stycke hänvisar tillbaka till 7 § 2 st. PreskL, som alltså behandlar de fall då det rättsliga förfarandet avslutas utan att gäldenären har delgivits eller på annat sätt underrättats om borgenärens framställning och att fordringen kan preskriberas tidigast ett år efter att förfarandet avslutats. Anledningen till detta är att en borgenär inte ska ha möjlighet att förlänga preskriptionstiden flertalet gånger genom att exempelvis endast skicka in en stämningsansökan.

Sammanfattningsvis innebär detta att en borgenär inte ska ha möjlighet att hålla fordringen vid liv genom att väcka talan en gång per år, något som begränsar en förlängning av preskriptionstiden. Utifrån att du i din fråga skrivit att inga krav borde kunna vara längre än 20 år antar jag att du syftar på att huvudregeln är att fordringar har en preskriptionstid på 10 år (2 § 1 st. PreskL). Preskriptionsavbrott enligt 5 § PreskL kan i princip göras hur många gånger som helst. Preskriptionsavbrott enligt 7 § 2 st. PreskL kan dock enligt 7 § 3 st. PreskL endast göras en gång. Detta handlar dock endast om de fall då gäldenären inte har fått kännedom om åtgärden.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo