Vad innebär 24:2 BrB?

2018-09-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
vad innebär brb 24,2 ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelsen

Bestämmelsen i 24:2 Brottsbalk (1962:700) lyder enligt följande: "Rymmer den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller som är häktad, anhållen eller annars berövad friheten eller sätter han sig med våld eller hot om våld till motvärn eller gör han på annat sätt motstånd mot någon under vars uppsikt han står, då denne skall hålla honom till ordningen, får det våld brukas som med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att rymningen skall hindras eller ordningen upprätthållas. Detsamma skall gälla, om någon annan än som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant fall. Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i övrigt föreskrifter i polislagen (1984:387). Lag (1994:458)".

Vad innebär bestämmelsen?

Bestämmelsen förklarar vilket våld en person som är frihetsberövad får utsättas för. Att vara frihetsberövad innebär att en person blivit anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt. Bestämmelsen gäller även de personer som blivit gripna eller omhändertagits på grund av berusning. Syftet ska vara att bibehålla ordning på platsen eller hindra personen från att avlägsna sig. Det våld en person får utsättas för måste vara försvarligt. Våld ska bara användas om det inte går att hantera situationen på något annat sätt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2107)
2019-04-25 Grovt vapen brott hur långtid måste man vänta innan denna preskriperas.
2019-04-24 Vad innebär det att åtal ska vara väckt inom en viss tid?
2019-04-16 Får jag åka till USA om jag åkt dit för snatteri och fått villkorlig dom?
2019-04-09 Arbeta inom brottsmål

Alla besvarade frågor (68195)