Vad innebär 14 § polislagen?

2021-02-04 i Polis
FRÅGA
Polisen har enligt 14§ polislagen stöd i lag att identifiera en person. I paragrafen står att "Anträffas en okänd person av en polisman och finns det särskild anledning anta att han är efterspanad...". Jag undrar vad lagstiftaren menar med "särskild anledning" och vad denne gör för skillnad på "efterspanad" och "efterlyst". Vore tacksam om konkreta exempel kan lämnas på just "särskild anledning" och "efterspanad" i rubricerad paragraf.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

14 § polislagen innehåller bestämmelser om vad som kallas politisering, dvs en polismans rätt att under vissa förutsättningar omhänderta en okänd person för identifiering.

Vad innebär "särskild anledning" i 14 § polislagen?

Enligt doktrin kan särskild anledning att anta vara att personen saknar legitimation och personens utseende överensstämmer med ett givet signalement på en efterlyst person. Att en persons utseende överensstämmer med ett signalement är dock inget generellt krav, utan även en polisman som saknar kännedom om en specifik efterlysning får föra en person till stationen för identitetskontroll om polismannen får en grundad anledning att anta att en person som vägrar uppge sitt namn avvikit från en sluten psykiatrisk vårdinrättning eller ett sjukhus.

Vad särskild anledning innebär kan alltså vara olika beroende på situation, men det tydligaste exemplet torde vara när en persons utseende överensstämmer med ett signalement.

Vad är skillnaden mellan att vara efterspanad och efterlyst?

Vid en efterlysning spanar man efter en specifik person som exempelvis avvikit från anstalt. Efterlysning innebär att en formell efterlysning har gjorts.

Efterspaning kan enligt doktrin ske på en person man inte har kännedom om namnet på. Det kan exempelvis röra sig om när en person med visst signalement är efterspanad för ett brott som nyligen skett och man i närheten av brottsplatsen anträffar en person med överensstämmande signalement. Genom bestämmelsens utformning med skrivelsen "efterspanad eller efterlyst" innebär också att det räcker med att vara efterspanad för att paragrafen ska bli tillämplig, och det måste alltså inte ha gjorts en formell efterlysning.

Jag hoppas du fick vägledning i din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (370)
2021-11-12 Gallring av uppgifter i belastningsregister
2021-11-08 Kan det räknas som en LOB om man blir hemskjutsad av polisen?
2021-11-08 Är det lagligt att använda och sälja pepparspray?
2021-10-31 Fåt polisen fotografera mig trots att jag inte är misstänkt?

Alla besvarade frågor (97335)