Vad ingår i en förälders försörjningsskyldighet?

2020-12-16 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag läste den här svaret men den svarade inte på dom frågorna jag har.https://lawline.se/answers/forsorjning-av-vuxet-barnVad händer om föräldrarna vägrar att försörja barnet? Är det ett brott och vad är straffen om den brottet begås?Vad exakt ingår i den lagen (ska dom köpa saker som kläder och mat (eller laga mat hemma) eller till exempel ge pengar?) Tack!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!

För att svara på dina frågor kommer jag använda mig av föräldrabalken (FB).

Vad händer om föräldrarna vägrar försörja barnet?

Om föräldrarna vägrar försörja barnet kan socialtjänsten blandas in. Socialtjänsten kan genomföra en utredning och besluta om olika insatser som påverkar föräldrarna.

Är det ett brott?

Nej, inte direkt. Det som händer om en förälder inte försörjer sina barn är att barnet själv kan vända sig till socialtjänsten i kommunen för stöd och hjälp. Socialtjänsten kan då göra en utredning i det enskilda fallet, där ses t.ex. till föräldrarnas ekonomiska situation och förhållandena i hemmet. Efter utredningen kan socialtjänsten utefter behov besluta om insatser i det enskilda fallet.

Vad exakt ingår i försörjningsskyldigheten?

Försörjningsskyldigheten, eller med andra ord underhållsskyldigheten, är inte reglerad i någon egen lag utan regleras i sjunde kapitlet i föräldrabalken.

Det går inte att de ett klart svar på vad exakt som ingår i försörjningsskyldigheten då det precis som mycket annat inom juridiken beror lite på omständigheterna i övrigt.

Det som dock kan sägas är att föräldrarnas ansvar är i första hand kopplat till barnets grundläggande försörjning. Försörjningsskyldigheten som är kopplad till barnets grundläggande försörjning gäller generellt för alla, men beroende på föräldrarnas ekonomiska situation kan det ställas högre krav på deras plikt (7 kap. 1 § första stycket FB). Skyldigheten gäller tills barnet är 18 år, eller till dess då barnet gått ur skolan men längst till 21 års ålder (7 kap. 1 § andra stycket FB).

Om barnet bor hos föräldrarna sägs att försörjningsplikten uppfylls genom att föräldrarna betalar mat, kläder, boende m.m. för barnet. Något krav på att t.ex. därutöver ge en summa pengar till barnet finns alltså inte.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?