Vad ingår i en bodelning (sambo)

2015-11-30 i Bodelning
FRÅGA
Min f d sambo hävdar att den kamerautrustning (digital systemkamera med extra objektiv) som han köpt under den tid vi var sammanboende, men som vi båda + barnen använt, endast tillhör honom. Han hävdar även att TV:n han köpt genom sitt bolag (avvecklat innan samboskapet upplöstes) är hans och inget som ska ingå i bodelningen. Vad gäller?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

Vad som ska ingå vid en bodelningen regleras av sambolagen (2003:376) (SamboL). Av 8 § SamboL framgår att det som ska ingå i bodelningen är samboegendomen. Av 3 § SamboL följer att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning. Med gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, 6 § SamboL. Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som gemensamma bohag, 7 § SamboL. Således ingår inte kamerautrustningen i bodelningen. Med "annat inre lösöre" menas dock, enligt förarbeten, exempelvis TV-apparater. Är TV:n därför förvärvad för gemensamt bruk så skall den ingå i bodelningen.

Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86870)