FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/07/2018

Vad ingår i en bodelning?

Jag står för en separation och äger 50 % av en fastighet.

Kan jag köpa en ny fastighet och flytta till utan att den andra partnern har rätt till del av den?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Kort om bodelning

Vid en skilsmässa ska bodelning göras. Kortfattat är innebörden av en bodelning att värdet av den totala egendomen (både det som ägs gemensamt och det och ägs enskilt) efter avdrag för skulder ska delas lika mellan makarna. (9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄB)

När det gäller vilken egendom som ingår i bodelningen gäller följande:

- Enbart egendom som fanns vid den kritiska tidpunkten ingår. Vid bodelning på grund av skilsmässa är den kritiska tidpunkten den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, det vill säga dagen då ansökan kom in till tingsrätten. Egendom som någon av makarna köper eller på annat sätt får äganderätt till efter den kritiska tidpunkten ingår inte i bodelningen. Däremot ingår värdet av den egendom som fanns vid den kritiska tidpunkten även om egendomen sålts eller på annat sätt bytt ägare innan den faktiska bodelningen (med vissa undantag som jag inte bedömer tillämpliga i ditt fall). (9 kap. 2-3 § ÄB)

- Enbart giftorättsgods ingår. Egendom som är enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller gåva ingår alltså inte i bodelningen. (10 kap. 1 §, 7 kap. 1-2 § ÄB)

- Viss annan egendom får undantas innan bodelningen. Detta gäller exempelvis pensionsrättigheter, kränkningsersättning, personliga presenter, kläder och vissa andra personliga föremål. (10 kap. 2-3 § ÄB)

Sammanfattande svar på din fråga

Svaret på din fråga är enligt ovan att om du köper en ny fastighet efter att ansökan om äktenskapsskillnad kommit in till tingsrätten kommer denna inte att ingå i bodelningen. Din partner kan alltså inte göra några som helst anspråk på själva fastigheten. Däremot kommer värdet av i princip allt du ägde vid den kritiska tidpunkten att ingå. Detta innebär att om du exempelvis tagit ut 500 000 från ett sparkonto eller sålt aktier för att finansiera fastighetsköpet (och pengarna/aktierna var giftorättsgods) kommer värdet av pengarna/aktierna du investerat i fastigheten fortfarande att ingå i bodelningen.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Malin GustavssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”