Vad ingår i dödsboet?

Hej. Ska försöka fatta mig kort. Jag har en fråga ang. arvet. Min pappa gick bort i november. Och lämnat ett testamente där allt tillfaller hans sambo. Och vi är hans söner (2st). Hans sambo är inte våran mamma. Frågan är. Nu när deras gemensamma lägenhet är såld satte mäklaren en del av pengarna från försäljningen direkt på hennes konto. Så vi undrar kan mäklare göra så eller ska alla pengar gå först och främst till dödsbo.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

För det första har ni som bröstarvingar, trots testamentet, rätt till er laglott, det vill säga hälften av arvslotten. Arvslotten är för var och en av er hälften av er pappas kvarlåtenskap. Detta står i ärvdabalkens tredje och sjunde kapitel som du hittar här.

För att få ut de pengar ni enligt vad jag hittills beskrivit har rätt till måste ni påkalla jämkning av testamentet, annars gäller testamentet fullt ut. Ni påkallar jämkning genom att upplysa er pappas sambo om att ni vill ha ut er laglott. Detta måste ni ha gjort inom sex månader efter att ni delgetts testamentet.

När det gäller försäljningen av lägenheten utgår jag från att den är samboegendom eftersom du skriver att det är deras gemensamma lägenhet. För att klassas som samboegendom ska lägenheten enligt lag vara "avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål" (sambolagen 5§ tredje punkten).

När en sambo dör så upphör samboförhållandet och en bodelning ska genomföras. I den ska all samboegendom delas lika, vilket framgår av paragraf 12-14 i sambolagen (se här). Detta innebär att er pappas sambo har rätt till hälften av försäljningssumman avseende lägenheten. Denna rätt har hon alltså enbart tack vare samboskapet, inte på grund av testamentet. Resterande pengar tillfaller dödsboet. Dödsboet ska bara innehålla den avlidnes egna kvarlåtenskap och mäklaren verkar därför ha agerat korrekt.

Hoppas mitt svar har hjälpt er!

Pernilla FrimanRådgivare
Public question details image