Vad ingår i bodelning vid kortvarigt äktenskap?

2017-05-11 i Bodelning
FRÅGA
Om man varit gift i två år, hur är det med evt. Bodelning? Tar var o en sitt, eller delar man allt mellan sig, även det man hade innan giftermålet ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I en bodelning mellan makar ska allt som är giftorättsgods ingå, detta framgår i 10 kap 1 § äktenskapsbalken. I 7:1 ÄktB definieras giftorättsgods som all egendom som inte har gjorts till enskild egendom. Hur egendom blir till enskild framgår i 7:2 ÄktB. Framförallt kan man säga att egendom blir enskild genom äktenskapsförord eller genom att make erhåller något som gåva eller via testamente med villkoret att det ska vara makens egna. All annan egendom som inte har gjorts till enskild ska däremot ingå i bodelningen, även sådan egendom som makarna hade innan äktenskapet.

Var make tar således inte sitt utan all egendom (även sådan egendom som en make hade innan äktenskapet) som inte är enskild ska ingå i bodelningen. Därefter redovisar var make var denne har för giftorättsgods och efter det drar var make av sina skulder på sitt giftorättsgods, 11:2 ÄtkB. Det som varje make sedan har kvar efter att skulderna ha täcks läggs ihop och delas därefter lika mellan makarna, 11:3 ÄktB.

Vid kortvariga äktenskap (äktenskap som har varat under 5 år) finns det dock en jämkningsregel i 12:1 ÄktB kallad skevdelningsregeln som ger den rikare maken möjlighet att undanta giftorättsgods från bodelningen. Den rikare maken behöver alltså inte lägga ut hela sitt giftorättsgods för delning. Vid skevdelningsregeln så brukar man tala om att 1 år = 1/5 av makens giftorättsgods tas upp till bodelningen, 2 år 2/5 av makens giftorättsgods tas upp till bodelningen, 3 år 3/5 osv. I detta fallet där äktenskapet har varat i 2 år så skulle den rikare maken alltså endast behöva ta upp 2/5 av sin egendom till bodelning. Observera att få undanta giftorättsgods enligt denna regeln gäller ENDAST för den maken med mest giftorättsgods.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om det är något du undrar över.

Louise Kjellberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97581)