Vad ingår i bodelning vid äktenskapsskillnad

2017-05-23 i Bodelning
FRÅGA
Vi är gifta och ska nu skiljas. Min man ska sälja bilen för att den blir för dyr för honom när vi har varsitt boende - jag kan tyvärr inte utnyttja bilen pga sjukdom. Han vägrar ge mig 1/2 av försäljningsbeloppet. Har han rätt till detta? Sen har vi gemensamma skulder samt jag har CSN, förstår jag rätt i att allt detta kan delas på hälften? Tack!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, regler om detta återfinns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

I en bodelning mellan makar ska allt som är giftorättsgods ingå, ÄktB 10 kap. 1 §. Giftorättsgods definieras som egendom som inte gjorts till enskild egendom. Egendom blir enskild genom att makarna har avtalat om det i ett äktenskapsförord eller genom att maken har fått egendom i gåva eller via testamente med villkoret att det ska vara makens enskilda. All annan egendom ska alltså ingå i bodelningen, även sådant som makarna hade innan äktenskapet.

Hälftendelningsprincipen går ut på att makarna ska ha hälften var av det totala nettogiftorättsgodset. Detta innebär att man först måste räkna av respektive makes skulder innan man kan dela. Huvudregeln här är att makarnas skulder ska räknas av mot respektive makes eget giftorättsgods. Som utgångspunkt behandlas studieskulder som alla andra skulder, alltså ska de räknas av mot makens giftorättsgods. Det finns dock en jämkningsregel som kan användas om en hälftendelning skulle anses oskälig, ÄktB 12 kap. 1§. Om den ena maken har väldigt stora studieskulder kan det i vissa fall för den andra maken vara möjligt att begära en så kallad skevdelning. Utöver detta undantag är alltså huvudregeln att studieskulder räknas som vilka skulder som helst. Det är endast om en skuld har särskild anknytning till viss enskild egendom som den ska räknas av mot den makens enskilda egendom, ÄktB 11 kap. 2§ st 2.

När man har räknat av makarnas skulder ska resterande giftorättsgods läggas samman och sedan delas lika mellan makarna, ÄktB 11 kap. 3 §.

För att sammanfatta och knyta an till dina frågor beror alltså svaret på hur era tillgångar ser ut. Om bilen som ska säljas är giftorättsgods, dvs. den omfattas inte av enskild egendom enligt äktenskapsförord eller genom villkor i testamente eller gåva, ska värdet av den fördelas lika mellan er. Era skulder ska räknas av mot ert giftorättsgods (så länge någon skuld inte har särskild anknytning till enskild egendom) och på samma sätt ska dina studieskulder räknas av. I det fall dina studieskulder är väldigt stora finns en möjlighet att din make kan begära skevdelning, alltså att ni frångår hälftendelningsprincipen. Detta avgörs dock från fall till fall och jag har för lite information för att bedöma om det blir aktuellt för er.

Hoppas att du fick svar på dig fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2829)
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?
2021-07-18 Samtyckeskravet vid försäljning av gemensam bostad under pågående bodelning

Alla besvarade frågor (94258)