Vad ingår i bodelning

2021-03-03 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Jag är en 26 årig man och född och uppväxt i ett annan land och där jag har läst till högskolan och flyttade i Sverige pga våran förhållandet. I landet som jag bodde finns inte liknande CSN att man kan ta studielån och det är inte gratis att plugga häller, då där föräldrar tecknar allt kostnad och när man är stabilt på sina fötter då betalar man tillbaka till föräldrar. Nu Jag och min fru ska bodela snart och hon räknar sitt studielån. Jag har ingen aning om jag får räkna med min skuld (Studielån) i bodelning eller inte.vi gifte oss januari 2016 och hon har ansökt skilsmässa i april 2020. I bröllopet har hon fått mer än två hundra tusen kroners smycken och jag fick kanske femtio tusen kronors smycken. Även hon har ganska stark ekonomi på sitt bankkonto och det har jag verkligen inte då min fråga är räknar vi smycken i bodelning om jag har dåligt ekonomi?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Regler om bl.a. bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB), se här.

Vad innebär bodelning - I ett äktenskap har makarna giftorätt i varandras egendom. Giftorätten innebär att varje make har rätt att vid en bodelning få hälften av det sammanlagda värdet på makarnas tillgångar efter att varje make har fått räkna av sina skulder.

Huvudregeln gällande egendomsförhållandena i ett äktenskap är att vardera maken råder över sin egendom och svarar för sina skulder, se 1 kap 3 § ÄktB.

Vad ingår i bodelning - När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning, se 9 kap 1 § ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, se 10 kap 1 § ÄktB. Om någon av makarna fått egendom i exempelvis gåva eller arv med en föreskrift att egendomen ska utgöra enskild egendom ska denna egendom inte ingå i bodelningen, se 7 kap 2 § ÄktB.

Avräkna skulder - Vardera maken får vid en bodelning avräkna sina skulder från sitt giftorättsgods, se 11 kap 2 § ÄktB. Om en makes skuld hänförs sig till makens enskilda egendom ska skulden i första hand avräknas mot denna och inte mot giftorättsgodset, se 11 kap 2 § andra stycket ÄktB.

Det eventuella överskott som blir kvar efter att vardera makens skulder har avräknats mot giftorättsgodset utgör nettobehållningen. Värdet av vardera makens nettobehållning ska läggas samman och delas lika mellan makarna, se 11 kap 3 § ÄktB.

Detta innebär för dig - Detta innebär att ens skuld, då menas all skuld som kan bevisas genom skuldebrev eller annan skriftlig handling, ska avräknas. Detta innebär för dig, att om du kan bevisa att du har denna skuld till dina föräldrar, så har du rätt att avräkna skulden på ditt giftorättsgods (er gemensamma egendom).

Vad gällande smyckena, så måste smyckena vara enskild egendom för att inte ingå i bodelning. Vad jag förstår så har detta inte skett. Detta innebär att smyckena ska ingå i skilsmässan.

Hoppas att de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2903)
2021-10-28 Köpa ut tidigare make från gemensam bostad vid bodelning
2021-10-28 Får man andelen av huset man äger i en bodelning eller delas det lika mellan båda makarna?
2021-10-23 Fördelning av egendom vid bodelning
2021-10-22 Vad innebär det att gåvan ska vara enskild egendom vid personens bortgång?

Alla besvarade frågor (96611)