Vad hoppande regress innebär

FRÅGA
Vad innebär hoppande regress?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regressrätten innebär rätt att kräva tillbaka en utbetalning från den som egentligen bör stå för denna. Hoppande regress innebär att man hoppar över ett eller flera led i en kontraktskedja och går direkt på den person som slutligen skall bära ansvaret. En sådan situation förutsätter ett kontraktsbrott i flera led.

Eftersom det är fråga om ett regresskrav så kommer köparens krav att begränsas till de krav han kunde ha gjort gällande mot säljaren och som säljaren sedan kunde ha fört vidare i form av ett regresskrav mot logistikern.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (387)
2020-08-04 Vad händer med egendom som blir kvar hos annan ifall personen går bort?
2020-07-24 Kan en arbetsgivare kräva tillbaka misstagsbetalningar?
2020-04-29 2 § räntelagen översatt till vardagligt språk
2020-04-29 När upphör mitt borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (82757)