Vad har man för rättigheter som anställd innan man har skrivit under ett anställningskontrakt?

FRÅGA
Hej, jag arbetade två veckor hos ett transport företag utan kontrakt. Min fråga är: chefen ringde till mig och vill träffa mig och då han sa att han vill anställda mig men först han måste prova mig i två veckor, men när två veckorna slutat han sa ingenting och jag ringde till honom för att jag vet om vad häder om skulle jag forstätta eller inte, då han sa att ringa inte igen tills han ringer och han ringer inte, desutom en dag på jobbet lastbilen har slutat bränsle och jag ringde honom och han sa om jag kan fylla med min eget kort konto och jag fyllde 2500 kr då och kvitto är sparat med mig nu. Så vad måste jag göra för att jag får betallning för arbette och bränsle tack.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Om jag har förstått dig rätt undrar du över

om du har rätt till lön för de 2 veckor du arbetat som provanställd, samtom du kan kräva pengar för det bränsle du fyllt på lastbilen med.

Har man rätt till lön under provanställning?

En arbetsgivare provanställer ofta innan man skriver kontrakt, precis som du säger. Självklart ska du därför också ha rätt till lön för den tid du har arbetat. Oavsett om du skrivit på ett anställningskontrakt eller inte.

Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt. Du och din arbetsgivare har på så sätt ingått ett anställningsavtal när han erbjuder jobbet och du accepterar det (jfr. 1 § Avtalslagen och principen pacta sunt servanda, som betyder att avtal ska hållas). Detta innebär också att den lön ni har kommit överens om att du skulle få för arbetet, är den lönen du ska få för de två veckorna du har arbetat. Om han inte håller sin del av avtalet, som genom att inte ge dig din lön till exempel, innebär det att han bryter mot ert avtal.

Det är även bra att veta att en arbetsgivare är skyldig att lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för arbetstagaren. Detta ska ske senast en månad efter du har börjat jobba (6 c § lagen om anställningsskydd). Hur mycket lön du ska få, när du ska få dem och liknande är helt klart av väsentlig betydelse med tanke på att lönen är själva orsaken till att majoriteten av anställda jobbar. Lönen är därför någonting chefen är skyldig att informera dig om skriftligen.

Vad spelar kollektivavtal för roll?

Det kan även vara bra att ta reda på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Detta kan du göra genom att vända dig till aktuell fackförening. Om det finns kollektivavtal blir det betydligt enklare då det i sådana fall finns ett nedskrivet avtal och ni därför slipper reda ut exakt vad ni kom överens om. Det kan annars bli svårt att bevisa till exempel hur mycket lön ni kommit överens om att du ska få.

Rätt till ersättning för arbetsrelaterade utgifter under arbetsdagen?

Som du förklarat ringde du chefen, som bad dig betala för bränslet med egna pengar. Att du sedan ska få dessa pengar ersatta av chefen är också någonting jag ser som självklart. Det är uteslutande din arbetsplats skyldighet att betala för bränslet. Detta kan också ses som ett muntligt avtal mellan dig och chefen, vilket också innebär att han bryter mot erat avtal om han vägrar betala.

Vad gör man om någon vägrar betala?

I båda fall har du alltså rätt att kräva att din chef betalar dig pengarna. Om han oavsett vägrar betala kan du gå till kronofogdemyndigheten och ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande, som behandlas i lagen om betalningsföreläggande (BfL). Ett betalningsföreläggande gör att kronofogdemyndigheten tar över ditt krav, och alltså fungerar mer som en påtryckning för att din chef ska betala dig (2 § BfL). Det finns färdigställda blanketter på kronofogdemyndighetens hemsida du kan fylla i för att göra din ansökan.

En sådan ansökan måste

göras skriftligen (9 § BfL)

samt innehålla

vad du vill ska hända och varför (10 § BfL)summan (11 § BfL)vilken dag det skulle betalats (11 § BfL)om du vill begära ränta (11 § BfL)både dina och chefens personuppgifter (18 § BfL)

I sista hand finns även alternativet att gå till en tingsrätt och begära att domstolen ska kräva att arbetsgivare betalar. Nackdelen med detta är att det kan bli dyrt och komplicerat, och behöver nästan att du tar ytterligare juridisk rådgivning. Du kan höra av dig till Lawlines juristbyrå om detta skulle bli aktuellt.

Mitt råd till dig är därav att du kontaktar honom och kräver ut ersättning för både de 2 veckor du jobbat och för de pengar du lagt ut för bränslet. Som sagt är det också bra att kontakta facket för att ta reda på om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Vägrar han betala dig tycker jag du ska ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Om detta inte heller fungerar kan du som sagt som sista utväg gå till tingsrätten.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp,

Ellinor Wåhlin Dahlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (808)
2022-01-27 Vem betalar bilersättning?
2022-01-26 Får man lön om man endast deltar på introduktionsdagen?
2022-01-25 Oavlönad provanställning som barnvakt
2022-01-22 Måste en arbetsgivare följa de regler som facket kräver?

Alla besvarade frågor (98669)