FrågaKÖPRÄTTÖvrigt30/06/2019

Vad har man för rättigheter när en tjänst utförts felaktigt?

hej, jag driver enskild firma och har en webbyrå som sköter min e-handel. beställde ett jobb av dem som fortfarande inte fungerar, tog detta på avbetalning hos dem, i avtalet står det att man ska reklamera/påpeka fel inom 3 månader, påpekade fel redan samma dag som leverans. på detta har detta arbete gjort så jag tappat en försäljning på ca 20 000 kr statistiskt sett. arbetet kostade 13600 kr ex moms. ska jag då behöva betala för detta jobb som inte fungerar? vad har jag för rättigheter? man borde völ inte betala en tjänst/vara som är trasig? mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom att det inte finns någon uttrycklig lag som reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare, blir avtalet mellan er avgörande. I det fall avtalet inte reglerar en viss situation får köplagen användas som vägledning med stor försiktighet, då lagen egentligen bara är tillämplig vid köp av lös egendom.

När är det fel i tjänsten?

Som nämnt är avtalet mellan dig och webbyrån avgörande, och om avtalet reglerar när fel i tjänst föreligger så gäller det. Om avtalet inte reglerar vad ett fel i tjänsten egentligen innebär, får vi ta vägledning från köplagen. Jag utgår från att ert avtal inte reglerar när det föreligger ett fel i tjänsten.

En vara ska i fråga om bland annat art, mängd, kvalitet och förpackning, överensstämma med det som följer av avtalet (17 § köplagen). Överensstämmer inte varan med avtalet, föreligger ett fel i varan. I ditt fall skulle alltså samma grundprincip vara aktuell, trots att det rör sig om tjänst. Antagligen följer det av ditt avtal att tjänsten ska fungera, alltså hålla en viss kvalitet. Eftersom att tjänsten inte fungerar alls, håller den inte den kvalitet som följer enligt avtalet. Med hjälp av köplagen kan vi alltså konstatera att det föreligger ett fel i tjänsten du har köpt.

Vilka rättigheter har du?

Du verkar inledningsvis ha gjort helt rätt enligt avtalet när du påpekade felet inom tre månaders-fristen. Om avtalet reglerar vilka rättigheter du har som köpare när fel föreligger, ska det som står i avtalet gälla. Jag tänker utgå från att ert avtal inte reglerar dina rättigheter. Även här ska då köplagen användas som vägledning. Påföljderna som då kan bli aktuella är avhjälpande eller omleverans, eller om dessa inte kommer i fråga av någon anledning, prisavdrag eller hävning (34–39 §§ köplagen).

Rätt till skadestånd?

Även avseende skadestånd gäller avtalet om den innehåller skadeståndsvillkor. Om någon reglering av skadestånd inte finns, bör köplagen kunna användas som vägledning. Enligt 40 § köplagen föreligger en rätt till skadestånd för dig som köpare vid fel i vara. Detta skadestånd kan avse bland annat utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust (67 § köplagen). I ditt fall skulle alltså detta kunna innebära en skadeståndsrätt för dig som avser den tappade försäljningen på tjugotusen kronor.

Sammanfattning

Vid köp av tjänst mellan två näringsidkare råder avtalsfrihet, och endast i fall då avtalet inte täcker vissa delar får annan lag tjäna till vägledning. Om avtalet i ditt fall inte täcker när fel i tjänst föreligger samt vad dina rättigheter är, kan köplagens regler användas som vägledning. I ditt fall verkar det föreligga fel i tjänst, och du har därför rätt till bland annat avhjälpande m.m.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare