FrågaFAMILJERÄTTBodelning08/07/2018

Vad har make rätt till i bodelning om man endast levt på andra makens inkomst?

Har varit gift i 3 år.Under de åren har min make inte tjänat en krona...vare sig i lön,sjukersättning eller a-kassa.Han har under tiden fått lite pengar av sin far(i alla fall under 1:a året,men det har enbart gått till hans leverne(inte till vare sig mat,eller räkningar)Vi har alltså levt på min lön när det gäller allt såsom mat,räkningar,kläder och bensin,kläder.

Vi bor i ett hus jag bott i sedan 1987,jag står som ensam ägare på hus,lagfart,lån.

Om vi skiljs,har han då rätt till 1/2 huset,och bohaget?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap och bodelning finns stadgade i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Hur fungerar en bodelning?

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning genomföras (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB).

Det är alltså bara giftorättsgods som ingår i en bodelning. För att något ska vara enskild egendom och inte ingå i bodelningen krävs att makarna själva föreskrivit det i ett äktenskapsförord eller att ena maken har fått ett arv, gåva eller testamentsförordnande med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB).

Vid en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman och skulder som inte är hänförliga till den enskilda egendomen dras av. Sedan delas den kvarstående summan lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).

Som huvudregel delas alltså allting samman, så även huset och bohaget.

Om vi skiljs,har han då rätt till 1/2 huset,och bohaget?

Enligt huvudregeln delas allt lika, och då får din make rätt till halva husets värde och hälften av bohaget. Det finns dock en möjlighet till att jämka bodelningen till din fördel eftersom du uppenbarligen har mest tillgångar och ni har levt på dina inkomster.

Jämkning av bodelning enligt den så kallade skevdelningsregeln kan påkallas av den maken som har mest giftorättsgods. Det innebär att du kan få behålla mer giftorättsgods än vad hälftendelningen gett. Skäligheten i jämkning vid bodelning bedöms efter äktenskapets längd (även samboendetid räknas in), makarnas ekonomiska förhållande samt omständigheterna i övrigt (12 kap. 1 § ÄktB).

Skevdelningsregeln öppnar upp för att du ska få behålla mer av giftorättsgodset och att din make då inte har rätt till hälften av både bostaden och bohaget på grund av era skilda ekonomiska tillgångar samt omständigheterna i övrigt, dvs att han inte bidragit till hushållet och att ni levt på dina tillgångar.

Vad kan vi göra redan nu?

För att förhindra en krånglig process med oviss utgång av hur en framtida bodelning med eventuell jämkningkommer att se ut kan ni upprätta ett äktenskapsförord. Där kan man föreskriva att all egendom som tillhör ena maken ska vara dennes enskilda och på så sätt inte ingå i en bodelning. Detta kräver förstår samtycke från båda parterna.

I ett äktenskapsförord är det möjligt att föreskriva att egendom som ni redan har ska vara enskild egendom, samt så kan man föreskriva att egendom som kommer att tillfalla er ska utgöra enskild egendom (7 kap. 3 § ÄktB).

Mitt råd är att först försöka att skriva ett äktenskapsförord och redan nu bestämma vad som händer med era tillgångar vid en eventuell framtida bodelning. Jämkning av bodelning är svår att förutse vilket resultat den kommer att mynna ut i redan nu och om det ens är möjligt med en jämkning. Därför är det bästa sättet att genom äktenskapsförord fördela egendomen redan nu om möjligheten finns.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”